Taideteoksen liittäminen, Helsingin kaupungin taidekokoelma, Dora Jungin teos

HEL 2023-005122
Ärendet har nyare handläggningar
§ 21

Taideteoksen liittäminen Helsingin kaupungin taidekokoelmaan

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti liittää Helsingin kaupungin kokoelmaan Dora Jungin kuvakudoksen Lintuja vuodelta 1976.

Teos siirtyy HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr:n hallinnoimaan Helsingin kaupungin taidekokoelmaan.

Teos on hankittu kaupungin kokoelmiin vuonna 1976 (Kaupungin hallituksen päätöksellä § 1707), jonka jälkeen se on ollut pitkäaikaistalletuksessa Tukholmassa. Talletus on tehty ennen taidemuseota, joten siitä ei ole merkintöjä kokoelmahallintajärjestelmässä.

Teos liitetään Helsingin kaupungin kokoelmiin ja taseeseen nolla-arvoisena.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (jatkossa HAM) vastaa taidekokoelman hoitamisesta, säilyttämisestä, käyttämisestä ja kartuttamisesta.

Detta beslut publicerades 26.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Elina Leskelä, kokoelmapäällikkö, puhelin:

elina.leskela@hamhelsinki.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja