Chef för den fria bildningen och gymnasieutbildingen

Sektorn för fostran och utbildning
Fri bildning och gymnasieutbildning
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.