Chef för socialt arbete inom barnskyddet

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Bedömning av servicebehovet samt stödet för barnfamiljer
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.