Områdeschef för grundläggande ubildning 3

Sektorn för fostran och utbildning
Områdestjänster i grundläggande utbildning område 3
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.