Beslut av ledande miljöinspektör för miljötillsyn om bulleranmälan, Naurugatan 1

Denna publikation är offentlig till 1.7.2024 16:00

Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn § 41, HEL 2024–007147. Beslutet är tillgängligt permanent.

Kungörelsens publiceringsdag 23.5.2024

Besvärstiden utgår 1.7.2024 kl. 16:00

Delfåendet anses hava skett sjunde dagen från tidpunkten av kungörelsens offentliggörande.

Kungörelsetid 23.5.2024 – 1.7.2024

Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Miljötjänster