Beslut av ledande miljöinspektör för miljötillsyn om rengöring av förorenad jord, Valtimovägen 10

Denna publikation är offentlig till 1.7.2024 16:00

Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn § 51, HEL 2024-005317Beslutet är tillgängligt permanent.

Kungörelsens publiceringsdag 23.5.2024

Besvärstiden utgår 1.7.2024 klo 16:00

Delfåendet anses hava skett sjunde dagen från tidpunkten av kungörelsens offentliggörande.

Kungörelsetid 23.5.2024-1.7.2024

 

Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Miljötjänster