Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan Katarinegatan 3, Kronohagen

Denna publikation är offentlig till 22.7.2024 16:00

Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn § 59, HEL 2024-007370. Beslutet är tillgängligt permanent.

Kungörelsens publiceringsdag 13.6.2024

Besvärstiden utgår 22.7.2024 klo 16:00

Delfåendet anses hava skett sjunde dagen från tidpunkten av kungörelsens offentliggörande.

Kungörelsetid 13.6-22.7.2024

Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Miljötjänster