Beslut om godkännande av tomtindelningar 22.4.2024

Denna publikation är offentlig till 20.5.2024 0:00

Enhetschefen för fastighetsbildning vid stadsmätningstjänsterna har 22.4.2024 beslutat om godkännande av tomtindelningar avseende tomtindelningar nr:

  • 14075
  • 14076
  • 14077
  • 14065

Beslutet om godkännande med anvisningar om besvärshänvisningen finns på stadens webbsida.

Helsingfors stad

Stadsmätningstjänster

Fastighetsbildning