Detaljplan som trätt i kraft: Brändö, Hertonäs, Stenudden

Denna publikation är offentlig till 9.3.2024 23:59

En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 18.1.2023, § 16, har trätt i kraft:

Brändö, rekreation-,sommarhydda-, turism- och campingområden, områden för odlingslotter, koloniträdgårds-, naturskydds-, Natura-, vatten-, småbåtshamn-, trafik- och gatuområden, Hertonäs, kvarteren 43291–43293, rekreation-, campingområden, områden för odlingslotter, naturskydds-, vatten-, småbåtshamn-, trafik- och gatuområden samt Brändö, koloniträdgårdsområde och stadsdelsgränsen, Hertonäs, gatu- och specialområde och stadsdelsgränsen, ritning nr 12624 delarna 1–2, Stenudden, dnr HEL 2017-002742.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12624 del 1

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12624 del 2

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12624

 

Helsingfors 9.3.2023