Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Gloet: Förslag till gatuplan framlagt för påseende 3.-16.5.2023

Denna publikation är offentlig till 3.5.2024 23:45

Helsingfors stads trafik- och gatuplaneringstjänst har utarbetat följande förslag till gatuplan:

Gloet:

  • Trädgårdsgränden mellan Berggatan och Kajsaniemiparken
  • Berggatan mellan Trädgårdsgränden och Kajsaniemiparken

Katusuunnitelmaehdotus_31.3.2023_Koostepiirustus_Puutarhakuja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Katusuunnitelmaehdotus_31.3.2023_Puutarhakuja_Puutarhakuja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Katusuunnitelmaehdotus_31.3.2023_Vuorikatu_Puutarhakuja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Katusuunnitelmaselostus_31.3.2023_Puutarhakuja_Puutarhakuja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Katusuunnitelmaselostus_31.3.2023_Vuorikatu_Puutarhakuja.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Förslagen till gatuplaner finns framlagda för påseende 3.-16.5.2023 på vår webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu- och-parkplaner.

Dessutom kan man vid behov bekanta sig med planerna elektroniskt vid stadsmiljösektorns kundtjänst (Verkstadsgatan 8), som har öppet må–ti 8.15–12 och on–fr 12–15.

Helsingfors stadsmiljösektorns kundtjänst ger personlig rådgivning och hjälp med att studera materialet per telefon på numret 09 310 22111 måto kl. 8.1516 och fr 1215 https://www.ht(Länk leder till extern tjänst)tps://www.hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsmiljosektorns-kundtjanst.

Det är möjligt att lämna en skriftlig anmärkning om planerna till stadsmiljönämnden. Anmärkningen ska göras senast 16.5.2023 kl. 15.00 per e-post eller per brev till stadens registratorskontor:

Efter framläggandet fattar man beslut om godkännande av planerna, varefter byggandet av gatorna kan börja. Man kan följa beslutsfattandet kring gatuplanen via Helsingfors stads webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Mer information ges av Leena-Maija Kimari, tfn 09 310 34947, leena-maija.kimari@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)