Markanvändningsdirektörens beslut om undantag Staffansby

Denna publikation är offentlig till 16.7.2024 16:00

13.6.2024 ges följande markanvändning och stadsstrukturens markanvändningsdirektörens beslut om undantag som fattats med stöd av bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen och markanvändnings- och byggförordningen och avgörandet:

Markanvändningsdirektörens beslut om undantag § 66, HEL 2024-002800. Beslutet är tillgängligt permanent.

Anslagsdag 12.6.2024

Besvärstiden utgår 15.7.2024

Kungörelsetid 13.6.2024-16.7.2024

Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Markanvändning och stadsstruktur