Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Offentlig delgivning om godkännande av byggförbud, Björnsö

Denna publikation är offentlig till 23.5.2024 0:00

Helsingfors stads stadsmiljönämnd har 16.5.2023 § 268 (HEL 2023-003505) godkänt ett byggförbud för ett antal fastigheter i Björnsö för ändring av en detaljplan.

Beslutet med besvärshänvisning hålls tillgängligt fram till 29.6.2023 i stadens allmänna datanät och i Helsingfors stads stadsmiljösektors kundtjänst på adressen Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors.

Datum då kungörelsen publicerades 23.5.2023

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att denna kungörelse har publicerats.

Beslutet delges genom offentlig delgivning, eftersom antalet mottagare är över 30.

Helsingfors stads stadsmiljösektor