Initiatives

Select year
Show more
15.05.2024
Valtuustoaloite 15.05.2024 Kaleva Atte Esplanadien kokeilu lopetettava välittömästi
15.05.2024
Ryhmäaloite 15.05.2024 Heinäluoma Eveliina Helsingin pidettävä kiinni hoitotakuusta
15.05.2024
Talousarvioaloite 15.05.2024 Miettinen Nina Asukasosallisuuden avustusmäärärahojen kasvattaminen
15.05.2024
Talousarvioaloite 15.05.2024 Miettinen Nina Lasten ja nuorten omaehtoisten liikuntapaikkojen lisääminen
15.05.2024
Talousarvioaloite 15.05.2024 Miettinen Nina Nuorille suunnatun toiminnan vahvistaminen alueellisen tarpeen mukaisesti
15.05.2024
Valtuustoaloite 15.05.2024 Kivekäs Otso Aloite historiallisten raitiovaunujen säästämiseksi
15.05.2024
Talousarvioaloite 15.05.2024 Alanko-Kahiluoto Outi Polkupyöräedun käyttöönotto Helsingin kaupungin henkilöstölle
15.05.2024
Talousarvioaloite 15.05.2024 Alanko-Kahiluoto Outi Taiteen kentän toimijoiden avustusmäärärahojen kasvattaminen
15.05.2024
Valtuustoaloite 15.05.2024 Korpinen Sini Aloite lasten omien käymälöiden varaamisesta kaupungin tapahtumiin ja juhlapäiviin
15.05.2024
Talousarvioaloite 15.05.2024 Hiltunen Titta Harrastamisen Suomen mallin turvaaminen
24.04.2024
Ryhmäaloite 24.04.2024 Heinäluoma Eveliina Helsingin on turvattava toisen asteen maksuttomat oppimateriaalit myös jatkossa
24.04.2024
Talousarvioaloite 24.04.2024 Korpinen Laura Katujen ja jalkakäytävien talvikunnossapito
24.04.2024
Valtuustoaloite 24.04.2024 Houtsonen Martina Psykiatrisia sairaanhoitajia kouluihin
24.04.2024
Ryhmäaloite 24.04.2024 Haglund Mia Helsingin on jatkettava toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta
24.04.2024
Valtuustoaloite 24.04.2024 Lindgren Minna OMALÄÄKÄRIMALLI HELSINGIN TERVEYSKESKUKSIIN
24.04.2024
Valtuustoaloite 24.04.2024 Kivekäs Otso Helsingissä tulee voida käydä opintonsa loppuun
24.04.2024
Valtuustoaloite 24.04.2024 Huff Shawn Koulujen liikuntasalien avaaminen iltapäiväkäyttöön seuroille.
24.04.2024
Ryhmäaloite 24.04.2024 Hiltunen Titta Hoitotakuu säilytettävä Helsingissä
24.04.2024
Talousarvioaloite 24.04.2024 Jalovaara Ville Hoitoon pääsyn nopeuttaminen Vuosaaren terveysasemalla
10.04.2024
Talousarvioaloite 10.04.2024 Hjelt Jenni Talousarvioaloite laajasti Helsingin kaupungin henkilöstölle tarjottavasta hätäensiapukoulutuksesta
10.04.2024
Valtuustoaloite 10.04.2024 Nuorteva Johanna Kaupungin peruskouluille yhteinen vuorovaikutustaitojen malli sekä kiusaamiseen puuttumisen ohjeistu
10.04.2024
Valtuustoaloite 10.04.2024 Kolehmainen Laura sähköautojen latauksen ja sähkön kulutuksen optimoiminen
10.04.2024
Valtuustoaloite 10.04.2024 Holopainen Mari Toimintamalli perheille lasten ja nuorten kasvua tukeviin ruutuaikoihin
10.04.2024
Valtuustoaloite 10.04.2024 Koskela Minja Ympäristöarvojen kunnioittamisen valtavirtaistaminen Helsingin kaupungin päätöksentekoon
10.04.2024
Valtuustoaloite 10.04.2024 Pennanen Petrus Kasvillisuuden lisääminen katutilaan
10.04.2024
Valtuustoaloite 10.04.2024 Razmyar Nasima Säveltäjä Kaija Saariahon muistomerkki Helsinkiin
27.03.2024
Valtuustoaloite 27.03.2024 Pasanen Amanda Helsingin eläinpelastusyksikön toiminta on turvattava
27.03.2024
Valtuustoaloite 27.03.2024 Pakarinen Pia VANTAANJOKI KUNTOON, VAPAA-AJANKALASTUS NOUSUUN
27.03.2024
Valtuustoaloite 27.03.2024 Hagman Sandra Koulutusta haitallisten perinteiden tunnistamiseen, puheeksiottamiseen ja estämiseen ammattilaisille
27.03.2024
Valtuustoaloite 27.03.2024 Sohrabi Seida Kokeilu: Helsingin koulut kännykkävapaiksi lukuvuodeksi
27.03.2024
Ryhmäaloite 27.03.2024 Peltokorpi Terhi Helsingin arvioitava päätösten segregaatiovaikutukset
13.03.2024
Valtuustoaloite 13.03.2024 Iskanius Anniina Talvikunnossapidon kehittäminen asuinkaduilla
13.03.2024
Valtuustoaloite 13.03.2024 Nuorteva Johanna Helsingin toimet päiväkotien syyhyepidemian katkaisemiseen
13.03.2024
Valtuustoaloite 13.03.2024 Holopainen Mari Valtuustoaloite: Isosaaren reittiliikennettä on jatkettava
13.03.2024
Valtuustoaloite 13.03.2024 Meri Otto Yhteiskäyttöautojen toimintaedellytyksiä parannettava
13.03.2024
Valtuustoaloite 13.03.2024 Pulkkinen Suvi Torijuhla uusille helsinkiläisille
28.02.2024
Ryhmäaloite 28.02.2024 Pasanen Amanda Vetovoimainen keskusta lapsille, nuorille ja perheille
28.02.2024
Valtuustoaloite 28.02.2024 Pasanen Amanda Biomassan kestävyys turvattava ja pyrittävä eroon polttoon perustuvasta lämmöntuotannosta
28.02.2024
Valtuustoaloite 28.02.2024 Kari Emma Helsingin luontojalanjäljen pienentäminen
28.02.2024
Ryhmäaloite 28.02.2024 Pajunen Jenni Merellinen Helsinki tavoitteesta todellisuudeksi
28.02.2024
Valtuustoaloite 28.02.2024 Silvennoinen Oula Parempaa virkakieltä - parempaa kuntademokratiaa
14.02.2024
Valtuustoaloite 14.02.2024 Heinäluoma Eveliina Kaupungin käynnistettävä pienteollisuusaluekartoitus
14.02.2024
Valtuustoaloite 14.02.2024 Saxberg Mirita Painotetun opetuksen luokkien lisääminen lähikouluihin
14.02.2024
Valtuustoaloite 14.02.2024 Grotenfelt Nora Varhaiskasvatuksen vuosityöaikapilotti / Årsarbetstidspilotering inom småbarnspedagogiken
14.02.2024
Valtuustoaloite 14.02.2024 Kivekäs Otso Aloite jalankulkijoiden liikennevalonappien vähentämisestä
14.02.2024
Valtuustoaloite 14.02.2024 Jalovaara Ville Interaktiivinen talvikunnossapidon palvelukartta Helsinkiin
31.01.2024
Gruppmotion 31.01.2024 Månsson Björn Kartläggning av stadens småindustriområden
31.01.2024
Valtuustoaloite 31.01.2024 Kauppila Elina Muistolaatta äärioikeiston väkivallan uhrille
31.01.2024
Talousarvioaloite 31.01.2024 Hjelt Jenni Itäkeskuksen Ystävyydenpuiston väestönsuojan rakentaminen
31.01.2024
Valtuustoaloite 31.01.2024 Korpinen Laura Helen Oy:tä tai sen energiantuotanto-omistuksia ei tule myydä
31.01.2024
Valtuustoaloite 31.01.2024 Hagman Sandra Ruutuaika kuriin -toimintamalli Helsinkiin
31.01.2024
Valtuustoaloite 31.01.2024 Hagman Sandra Vuoroasuvien koulukuljetukseen oikeutettujen lasten kuljetukset molemmista kodeista
17.01.2024
Valtuustoaloite 17.01.2024 Alanko-Kahiluoto Outi Lauttayhteyden selvittäminen Herttoniemenrannasta keskustaan
17.01.2024
Valtuustoaloite 17.01.2024 Hiltunen Titta Terveydenhuollon takaisinsoittojärjestelmää tulee kehittää asiakaslähtöisemmäksi
17.01.2024
Valtuustoaloite 17.01.2024 Jalovaara Ville Vuosaaren metrolaiturin talvinen liukkauden torjunta
13.12.2023
Valtuustoaloite 13.12.2023 Heinäluoma Eveliina Aloite villien taksien toiminnan sääntelemiseksi Helsingissä
13.12.2023
Valtuustoaloite 13.12.2023 Ahde Hilkka Omaishoidettaville oikeus rokotuksiin kotona
13.12.2023
Ryhmäaloite 13.12.2023 Haglund Mia Vasemmistoliiton ryhmäaloite kohtuuhintaisten asuntojen lisäämisestä hyväosaisilla alueilla
13.12.2023
Valtuustoaloite 13.12.2023 Jalovaara Ville Itäkeskuksen Asiakkaankadun sillan portaiden muuttaminen
22.11.2023
Valtuustoaloite 22.11.2023 Haglund Mia Helsingiltä humanitaarista apua Gazan siviileille
15.11.2023
Valtuustoaloite 15.11.2023 Kauppila Elina Puroluonto kuntoon!
15.11.2023
Valtuustoaloite 15.11.2023 Penttinen Katri Täsmennys hallintosääntöön
15.11.2023
Valtuustoaloite 15.11.2023 Muurinen Seija Keskusta-alueelle lisää asuntoja
15.11.2023
Ryhmäaloite 15.11.2023 Peltokorpi Terhi Yrittäjyys- ja elinkeinoasioiden apulaispormestarin nimeäminen
15.11.2023
Valtuustoaloite 15.11.2023 Rantanen Tuomas Valtuustoaloite: Ele Aleniukselle nimikkopuisto ja muistolaatta Roihuvuoreen
01.11.2023
Valtuustoaloite 01.11.2023 Gebhard Elisa Luteiden ennaltaehkäisyn ja torjunnan strategia Helsinkiin
01.11.2023
Valtuustoaloite 01.11.2023 Jalovaara Ville Ulappasaarentie - Satamasaarentie liikenneturvallisuus Vuosaaressa
11.10.2023
Valtuustoaloite 11.10.2023 Kärkkäinen Eeva Veneiden talvisäilytyksen edellytyksistä huolehtiminen
11.10.2023
Ryhmäaloite 11.10.2023 Gebhard Elisa Toimivaa työvoimapolitiikkaa Helsinkiin
11.10.2023
Valtuustoaloite 11.10.2023 Hjelt Jenni Liityntäpysäköinnin periaatteiden valmistelun aloittaminen
11.10.2023
Valtuustoaloite 11.10.2023 Nuorteva Johanna Helsingin ehkäisypalveluiden keskittäminen Vantaan mallin mukaisesti
11.10.2023
Valtuustoaloite 11.10.2023 Strandén Juhani Hanasaaren hiilivoimalan säilyttäminen energiantuotannossa
11.10.2023
Valtuustoaloite 11.10.2023 Korpinen Laura Kaivokatu säilytettävä avoinna autoilijoille
11.10.2023
Ryhmäaloite 11.10.2023 Vierunen Maarit Kokoomuksen ryhmäaloite keskusta-alueen elinvoimaisuuden parantamiseksi
11.10.2023
Valtuustoaloite 11.10.2023 Apter Ted Aloite Immigrant Council:in perustamiseksi Helsinkiin
27.09.2023
Valtuustoaloite 27.09.2023 Pasanen Amanda Helsingissä otettava käyttöön ekologinen kompensaatio maankäytön suunnittelussa ja toteutuksessa
27.09.2023
Valtuustoaloite 27.09.2023 Diarra Fatim Vieroitushoitopaikkojen lisääminen
27.09.2023
Valtuustoaloite 27.09.2023 Holopainen Mari Mustikkamaan Honkaluodon saari kaupunkilaisten käyttöön
27.09.2023
Valtuustoaloite 27.09.2023 Holopainen Mari Helsingin 1960-luvun ostoskeskuksen säilyttäminen
27.09.2023
Valtuustoaloite 27.09.2023 Hagman Sandra Peruskoulujen B2-kielitarjonnan laajentaminen helsinkiläislasten eniten käyttämiin kieliin
27.09.2023
Valtuustoaloite 27.09.2023 Hagman Sandra Lintuystävällisen lasirakentamisen periaatteet Helsinkiin
27.09.2023
Valtuustoaloite 27.09.2023 Borgarsdottir Sandelin Silja Sähköautoilun ja aurikosähköjärjestelmien edistäminen ja mahdollistaminen
27.09.2023
Valtuustoaloite 27.09.2023 Jalovaara Ville Sähköpotkulautojen pysäköintisäännöt koko Helsingin alueelle
13.09.2023
Valtuustoaloite 13.09.2023 Harjanne Atte Keskustan huoltotunnelin läpiajo-oikeuksien huutokaupan järjestäminen
30.08.2023
Valtuustoaloite 30.08.2023 Grotenfelt Nora Nuorten liikuntamahdollisuuksien lisääminen beach volley - kenttien avulla
30.08.2023
Valtuustoaloite 30.08.2023 Kivekäs Otso Koulujen ympäristön turvallisuuden parantaminen, erityisesti Norrtäljentiellä
30.08.2023
Valtuustoaloite 30.08.2023 Sauri Pekka Töölönlahden eteläosan puistosuunnitelman päivittäminen
30.08.2023
Valtuustoaloite 30.08.2023 Jalovaara Ville Vuosaaren Gustav Pauliginkadun liikenneturvallisuus
16.08.2023
Valtuustoaloite 16.08.2023 Diarra Fatim Lastensuojelun jälkihuollon ikäraja säilytettävä 25:ssä ikävuodessa Helsingin hyvinvointialueella
16.08.2023
Valtuustoaloite 16.08.2023 Jalovaara Ville Avotulenteon kieltäviä tauluja Vuosaaren Uutelaan
21.06.2023
Valtuustoaloite 21.06.2023 Pasanen Amanda Koskelantien liikenneturvallisuuden parantaminen
21.06.2023
Valtuustoaloite 21.06.2023 Iskanius Anniina Kaupungin katutyösopimusten kehittäminen
21.06.2023
Gruppmotion 21.06.2023 Månsson Björn Körning till parkeringsgrottorna
21.06.2023
Valtuustoaloite 21.06.2023 Nuorteva Johanna Pedagogisesti perusteltu päiväkodin ja koulun koko
21.06.2023
Valtuustoaloite 21.06.2023 Holopainen Mari Asukkaiden ja henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksien aikaistaminen ja parantaminen kaskossa
21.06.2023
Valtuustoaloite 21.06.2023 Koskela Minja Tekstiilipantin pilotointi tekstiilien kierrättämisen tehostamiseksi
21.06.2023
Valtuustoaloite 21.06.2023 Vepsä Sinikka Bosti-tilausjärjestelmästä luopuminen ympärivuorokautisessa lastenkotitoiminnassa
14.06.2023
Valtuustoaloite 14.06.2023 Kauppila Elina Fysioterapiapalveluiden sujuvoittaminen kustannustehokkaasti
14.06.2023
Valtuustoaloite 14.06.2023 Heinäluoma Eveliina Itä-Helsinkiin ratsastuskoulu
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Alametsä Alviina Turvakoti sateenkaarinuorille
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Alametsä Alviina Uimalaitureiden lisääminen Helsingissä
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Alametsä Alviina Perhetuen ja pariterapian saatavuus
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Karhumaa Anna Psykologipalveluiden turvaaminen peruskouluihin ja toiselle asteelle
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Karhuvaara Arja Päiväkotien pihojen pölyn hallinna ja aurinkosuojausmahdollisuuksien kartoitus ja toimenpidetoteutus
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Pajunen Jenni Vallisaaren ja Lonnan reitin lisääminen osaksi HSL:n lauttaliikennettä
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Pajunen Jenni Kesäterassin toteuttaminen Senaatintorille 2024
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Ebeling Mika Kotihoidon tuen Helsinki-lisä 1-3 -vuotiaille
24.05.2023
Valtuustoaloite 24.05.2023 Soininvaara Osmo Asumisen merkittävä lisääminen Helsingin keskustassa
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Kivekäs Otso Talousarvioaloite jalankulkuinvestointien erillisestä budjetista
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Meri Otto Kampin ja Kaisaniemen välistä huoltotunnelia kehitettävä ja laajennettava
24.05.2023
Valtuustoaloite 24.05.2023 Pennanen Petrus Perhekeskusasiakkuuden mahdollistaminen
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Korpinen Sini Pitopaketti päteville varhaiskasvatuksen ammattilaisille
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Vepsä Sinikka Puistolan Vanha kansakoulu on kunnostettava varhaiskasvatuksen sekä nuoriso- ja asukastalo käyttöön.
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Peltokorpi Terhi Talousarvioaloite kotihoidon tuen kuntalisän palauttamisesta 1-2-vuotiaille lapsille
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Rantanen Tuomas Lisätään asukasosallisuuden avustuksiin 904 000
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Honkasalo Veronika Talousarvioaloite Symppiksen laajentamisesta Malmille
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Korkkula Vesa Talousarvioaloite ammatillisen koulutuksen resurssien parantamiseksi
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Korkkula Vesa Talousarvioaloite lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Korkkula Vesa Talousarvioaloite tarperustaista määrärahaa saavien koulujen opettajien palkkaamisen parantamiseksi
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Korkkula Vesa Talousarvioaloite oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja tarveperustaisen rahan lisäämiseksi
24.05.2023
Talousarvioaloite 24.05.2023 Korkkula Vesa Talousarvioaloite ensihoitajien, lähihoitajien ja pelastajien palkkauksen kohentamiseksi
10.05.2023
Valtuustoaloite 10.05.2023 Pajula Matias Vuokrasopimukset Teboilin kanssa on purettava
10.05.2023
Valtuustoaloite 10.05.2023 Koskela Minja Pilotti: muskaritunteja päiväkoteihin vahvistamaan lasten tasa-arvoa
10.05.2023
Talousarvioaloite 10.05.2023 Miettinen Nina Kouluissa tehtävän nuorisotyön resurssien kasvattaminen
10.05.2023
Talousarvioaloite 10.05.2023 Miettinen Nina Nuoriso-ohjaajien määrän kasvattaminen
10.05.2023
Talousarvioaloite 10.05.2023 Miettinen Nina Pasilan uuden nuorisotalon suunnittelun aikaistaminen
10.05.2023
Talousarvioaloite 10.05.2023 Asko-Seljavaara Sirpa Määrärahan varaaminen lumensulatuslaitteiden hankintaa varten.
10.05.2023
Talousarvioaloite 10.05.2023 Asko-Seljavaara Sirpa Taiteen perusopetuksen määrärahan parantaminen
10.05.2023
Valtuustoaloite 10.05.2023 Ahsanullah Tarik Aloite Hakaniemen väliaikaisen kauppahallin säilyttämiseksi
26.04.2023
Valtuustoaloite 26.04.2023 Pajunen Jenni Ulkopuolinen arviointi Helsingin katutyömaiden onnistumisesta asukkaiden kannalta
05.04.2023
Valtuustoaloite 05.04.2023 Karhuvaara Arja Kansalaisuuden saaneen uussuomalaisen kunnioittaminen omalla puulla
05.04.2023
Talousarvioaloite 05.04.2023 Karhuvaara Arja Varojen saaminen eteläisen Helsingin ulkokuntosalilaitteiden hankkimiseen.
05.04.2023
Valtuustoaloite 05.04.2023 Karhuvaara Arja Liikennekaupunkitoiminta aktivoitava liikennekäyttäytymisen oppimiseksi
05.04.2023
Valtuustoaloite 05.04.2023 Karhuvaara Arja VARHAISKASVATUKSEN ULKOVAATETUKSEN SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN
05.04.2023
Valtuustoaloite 05.04.2023 Finne-Elonen Laura Aloite kännyköiden käytön ohjeistuksen yhtenäistämiseksi Helsingin kouluissa
05.04.2023
Valtuustoaloite 05.04.2023 Torsti Pilvi Helsingin pormestarimallin ja johtamisjärjestelmän arviointi
05.04.2023
Valtuustoaloite 05.04.2023 Torsti Pilvi Laaja seikkailu-labyrintti Talvipuutarhan ulkoalueelle
15.03.2023
Ryhmäaloite 15.03.2023 Heinäluoma Eveliina Nuorten hyvinvointipalveluiden saatavuus turvattava
15.03.2023
Valtuustoaloite 15.03.2023 Holopainen Mari Valtuustoaloite Helsingin varhaiskasvatuksen tilamitoituksen väljentämisestä
15.03.2023
Valtuustoaloite 15.03.2023 Arajärvi Pentti aloitteiden määrärahakäytäntö
15.03.2023
Talousarvioaloite 15.03.2023 Malin Petra Talousarvio varhaiskasvatuksen tilapaikkojen täyttämisestä
15.03.2023
Valtuustoaloite 15.03.2023 Malin Petra Aloite saamelaislasten ja romanilasten hyvinvoinnista ja oikeuksista
15.03.2023
Valtuustoaloite 15.03.2023 Vanhanen Reetta Perusterveydenhuollon hoidon jatkuvuus kuntoon ja omahoitaja jokaiselle
15.03.2023
Valtuustoaloite 15.03.2023 Jalovaara Ville Vuosaaren ja Rastilan metroasemien roska-astioiden uusimisesta
01.03.2023
Valtuustoaloite 01.03.2023 Kaleva Atte Vihdintien-Kaupintien raitiotien tarpeellisuus uudelleen harkittavaksi
01.03.2023
Ryhmäaloite 01.03.2023 Månsson Björn Asuntojen energikulutus Bostädernas energiförbruknig
01.03.2023
Valtuustoaloite 01.03.2023 Kolehmainen Laura Valtuustoaloite julkisen liikenteen lipunhintojen alentamisesta määräaikaisen 0% alvin johdosta
01.03.2023
Valtuustoaloite 01.03.2023 Kolehmainen Laura Puistojen kaappaamisesta muuhun kuin kaavanmukaiseen virkistyskäyttöön poikkeusluvilla luovuttava
01.03.2023
Valtuustoaloite 01.03.2023 Saxberg Mirita Sähköautojen latauspalveluoperaattorin valinnan vapauttaminen
01.03.2023
Valtuustoaloite 01.03.2023 Miettinen Nina Turvataan vapaakäyttövuorot liikuntakäytössä olevilla kentillä ja tiedotetaan niistä
15.02.2023
Valtuustoaloite 15.02.2023 Pasanen Amanda Laajennetaan Sipoonkorven kansallispuistoa
15.02.2023
Valtuustoaloite 15.02.2023 Castrén Maaret 75-vuotiaiden itsenäisyyspäiväjuhla
15.02.2023
Valtuustoaloite 15.02.2023 Grotenfelt Nora Wilma-järjestelmään samat toiminnallisuudet ruotsinkielisille oppilaille
15.02.2023
Ryhmäaloite 15.02.2023 Vanhanen Reetta Ratkaisuja varhaiskasvatuksen kriisiin
15.02.2023
Valtuustoaloite 15.02.2023 Pitkänen Tuulia Karhupuiston kioskipaikan kilpailutuksessa suosittava yöaikaan ovensa auki pitäviä yrittäjiä
01.02.2023
Valtuustoaloite 01.02.2023 Yanar Ozan Käytäntöjä S2-opetukseen ohjaamisessa on arvioitava uudelleen
01.02.2023
Valtuustoaloite 01.02.2023 Jalovaara Ville Uusia kaupunkipyöräasemia Vuosaaren satamaan
01.02.2023
Talousarvioaloite 01.02.2023 Jalovaara Ville Terveydenhuollon palvelupiste Meri-Rastilan ostoskeskukseen
18.01.2023
Valtuustoaloite 18.01.2023 Iskanius Anniina Senaatintorista pysyvä tapahtuma-alue
18.01.2023
Valtuustoaloite 18.01.2023 Kolehmainen Laura Lopetettava vanhojen puiden kaataminen ja korvaaminen uusilla taimilla rakennushankkeiden yhteydessä
18.01.2023
Valtuustoaloite 18.01.2023 Hiltunen Titta Kuntoutuspsykoterapiasta taloudellisesti saavutettavampaa helsinkiläisille
18.01.2023
Valtuustoaloite 18.01.2023 Tuomi-Nikula Tuomas Kivikon lopetettavan hiihtohallin muuttaminen muuhun urheilukäyttöön
18.01.2023
Valtuustoaloite 18.01.2023 Jalovaara Ville Kahvikorttelin liikenneturvallisuuden parantaminen Vuosaaressa
18.01.2023
Valtuustoaloite 18.01.2023 Jalovaara Ville Liikenneturvallinen ja ympäristöystävällinen väistötila Heteniityn koululle
07.12.2022
Valtuustoaloite 07.12.2022 Majok Ajak Nuorten ongelmien ja väkivaltaisuuksien eskaloitumisen ennaltaehkäisy
07.12.2022
Valtuustoaloite 07.12.2022 Holopainen Mari Monipuoliset uintimahdollisuudet Jätkäsaareen
07.12.2022
Valtuustoaloite 07.12.2022 Muurinen Seija Gerontologisia sairaanhoitajia terveysasemille
23.11.2022
Valtuustoaloite 23.11.2022 Heinäluoma Eveliina Helenin pitää siirtää kantaverkkomaksualennus asiakkailleen
23.11.2022
Valtuustoaloite 23.11.2022 Nuorteva Johanna Lumen säilytys hiihtolatuja varten
23.11.2022
Valtuustoaloite 23.11.2022 Korpinen Laura Esplanadin katujärjestelyt
23.11.2022
Valtuustoaloite 23.11.2022 Holopainen Mari Äänimerkit liikennevaloihin esteettömyyden parantamiseksi
23.11.2022
Valtuustoaloite 23.11.2022 Meri Otto Lenininpuisto nimettävä uudelleen
23.11.2022
Valtuustoaloite 23.11.2022 Vanhanen Reetta Imetysmyönteisyyttä työpaikoille
23.11.2022
Valtuustoaloite 23.11.2022 Jalovaara Ville Vuosaaren Isonvillasaarentien liikenneturvallisuus
16.11.2022
Valtuustoaloite 16.11.2022 Kärkkäinen Eeva Helsingin rahankäytön avoimuuden lisääminen
16.11.2022
Valtuustoaloite 16.11.2022 Strandén Juhani Vähäpäästöiseen liikenteeseen kannustaminen
16.11.2022
Valtuustoaloite 16.11.2022 Korkkula Vesa Aloite kaupunkilaavuista ja nuotiopaikoista
02.11.2022
Valtuustoaloite 02.11.2022 Ahde Hilkka Omaishoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen
02.11.2022
Ryhmäaloite 02.11.2022 Vanhanen Reetta Ryhmäaloite: Helsingistä paras kaupunki oppia työssä
26.10.2022
Valtuustoaloite 26.10.2022 Karhumaa Anna Koillis-Helsingin liikenneturvallisuuden parantaminen
26.10.2022
Valtuustoaloite 26.10.2022 Lemström Anna Anonyymi ilmoituskanava oppilaille ilmoittaa opettajien epäasiallisesta käytöksestä tai ahdistelusta
26.10.2022
Valtuustoaloite 26.10.2022 Gebhard Elisa Moottoriajoneuvojen melunvalvontajärjestelmät käyttöön Helsingissä
26.10.2022
Valtuustoaloite 26.10.2022 Korpinen Laura Yksityisautoilun huomioiminen Helsinkiä suunniteltaessa ja kaavoitettaessa
26.10.2022
Valtuustoaloite 26.10.2022 Raatikainen Mika Hämeentie ajoneuvoliikenteen käyttöön Hakaniemen silta- ym. töiden ajaksi
26.10.2022
Valtuustoaloite 26.10.2022 Jalovaara Ville Lisää roskakoreja Vuosaareen
26.10.2022
Valtuustoaloite 26.10.2022 Jalovaara Ville Meluaita Herttoniemeen
05.10.2022
Valtuustoaloite 05.10.2022 Järvinen Jukka Korvaushoidon hallittu alasajo
05.10.2022
Valtuustoaloite 05.10.2022 Chydenius Jussi Valtuustoaloite Nordenskiöldin aukion lippakioskin siirtämiseksi Linnankosken puistoon
05.10.2022
Valtuustoaloite 05.10.2022 Lindgren Minna Apuvälineiden palautusta on sujuvoitettava
21.09.2022
Valtuustoaloite 21.09.2022 Gebhard Elisa Pelastautumisportaat mattolaitureihin
21.09.2022
Valtuustoaloite 21.09.2022 Helal Fardoos Ikääntyvät vieraskieliset
21.09.2022
Valtuustoaloite 21.09.2022 Harkimo Joel Aloite Helsingin kaupunkikonsernin talousarvion tekemisestä
21.09.2022
Valtuustoaloite 21.09.2022 Kivekäs Otso Aloite Valimon itäreunan rakentamiseksi
07.09.2022
Valtuustoaloite 07.09.2022 Sauri Pekka Puhelinten ja älylaitteiden latauspisteitä nuorille
07.09.2022
Valtuustoaloite 07.09.2022 Korpinen Sini Palkanlisän maksaminen tarveperustaista määrärahaa saavien koulujen päteville opettajille
24.08.2022
Valtuustoaloite 24.08.2022 Kari Emma Aloite lasten luontokosketuksen lisäämisestä varhaiskasvatuksessa
24.08.2022
Ryhmäaloite 24.08.2022 Rantanen Mari Helsingin pito- ja vetovoimaan vaikuttavat tekijät ja mahdolliset toimenpiteet
24.08.2022
Valtuustoaloite 24.08.2022 Vepsä Sinikka Puistolan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kansakoulun kunnostaminen varhaiskasvatuksen, koulutu
24.08.2022
Valtuustoaloite 24.08.2022 Jalovaara Ville Porslahdentien liikenneturvallisuus
22.06.2022
Valtuustoaloite 22.06.2022 Thomas Coel Huumekuolemien ja muiden päihdehaittojen vähentämisstrategia
22.06.2022
Valtuustoaloite 22.06.2022 Ahde Hilkka Omaishoidon helpottaminen vakituisella vapaa-ajanpaikkakunnalla
22.06.2022
Valtuustoaloite 22.06.2022 Sydänmaa Johanna Kaupungin työntekijöiden viivästyneen palkanmaksun hyvittäminen
22.06.2022
Valtuustoaloite 22.06.2022 Ahmed Mahad Naisten uimavuoro Itäkeskuksen uimahalliin
22.06.2022
Talousarvioaloite 22.06.2022 Rantanen Mari Omaishoitajien vapaat maksuttomiksi
22.06.2022
Talousarvioaloite 22.06.2022 Rantanen Mari Palomiesten palkkaohjelma
22.06.2022
Talousarvioaloite 22.06.2022 Rantanen Mari Vammaisten tilapäishoidon lisääminen
22.06.2022
Valtuustoaloite 22.06.2022 Haglund Mia Parannetaan päihdepalveluiden saatavuutta ja hoitopolkuja
22.06.2022
Valtuustoaloite 22.06.2022 Kivekäs Otso Periaate kadun reunaan rakentamisesta
22.06.2022
Valtuustoaloite 22.06.2022 Malin Petra Lasten ja nuorten suojaaminen UV-säteilyltä kaupungin palveluissa
22.06.2022
Valtuustoaloite 22.06.2022 Vanhanen Reetta Lisää kasvisruokaa leikkipuistoruokailuun
22.06.2022
Valtuustoaloite 22.06.2022 Rossi Saana Lisää luonnonkasveja puistoihin ja istutuksiin
22.06.2022
Valtuustoaloite 22.06.2022 Sarkomaa Sari Sote-palveluiden tuotantokustannusten määrittämisestä, avoimuudesta ja vertailtavuudesta
22.06.2022
Valtuustoaloite 22.06.2022 Asko-Seljavaara Sirpa Liikenneturvallinen matala kasvillisuus kiertoliittymissä.
22.06.2022
Valtuustoaloite 22.06.2022 Pulkkinen Suvi Ehkäistään koulutuksen eriytymistä lisäämällä tietoa kouluvalinnoista
22.06.2022
Valtuustoaloite 22.06.2022 Rantanen Tuomas Aloite Kruunuvuoren Öljysäiliö 468:n kulttuurikäytön vahvistamiseksi
15.06.2022
Valtuustoaloite 15.06.2022 Tuominen Aino Polttomoottorien rajoittaminen Helsingin keskustan alueella
15.06.2022
Valtuustoaloite 15.06.2022 Alametsä Alviina Helsingin kaupunki mukaan Mielenturvaa-verkostoon
15.06.2022
Valtuustoaloite 15.06.2022 Pasanen Amanda Helsingin luonnon kokonaisheikentymättömyyden turvaaminen vuoteen 2030 mennessä
15.06.2022
Ryhmäaloite 15.06.2022 Heinäluoma Eveliina Kaupungin laadittava säännöt sähköpotkulaudoille Helsingissä
15.06.2022
Valtuustoaloite 15.06.2022 Niiranen Matti Hesperian esplanadin puisto on perusparannettava
15.06.2022
Valtuustoaloite 15.06.2022 Hagman Oona Merikylpylä ja hyvinvointikeidas Hanasaareen
01.06.2022
Valtuustoaloite 01.06.2022 Thomas Coel 24h metro -selvitys
01.06.2022
Valtuustoaloite 01.06.2022 Nuorteva Johanna Oppilashuollon henkilöstön pääsy koulujen käyttämään Wilma-järjestelmään
01.06.2022
Valtuustoaloite 01.06.2022 Pajula Matias Tehtaankatu nimettävä uudelleen Zelenskyinkaduksi
01.06.2022
Valtuustoaloite 01.06.2022 Pajula Matias Nousevat ajoesteet kaupungin keskeisille paikoille vieville ajoväylille
01.06.2022
Valtuustoaloite 01.06.2022 Pajula Matias Vaakunat Helsingin kaupunginosille
01.06.2022
Ryhmäaloite 01.06.2022 Ebeling Mika Aloite hammashoidon parantamisesta
01.06.2022
Valtuustoaloite 01.06.2022 Borgarsdottir Sandelin Silja Loppu autoilulle Hyväntoivonpuistossa
01.06.2022
Valtuustoaloite 01.06.2022 Jalovaara Ville Aurinkolahden liikenneturvallisuuden parantaminen
18.05.2022
Valtuustoaloite 18.05.2022 Kärkkäinen Eeva Lapsiparkkitoiminan kehittäminen liikuntapalveluissa
18.05.2022
Talousarvioaloite 18.05.2022 Kauppila Elina Lisää tuetun asumisen paikkoja asunnottomille
18.05.2022
Valtuustoaloite 18.05.2022 Kauppila Elina Kouluruoka kasvipohjaiseksi
18.05.2022
Valtuustoaloite 18.05.2022 Nuorteva Johanna Selvitetään Helsingin valmistavan opetuksen toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita
18.05.2022
Talousarvioaloite 18.05.2022 Koskela Minja Määräaikaisten opettajien kesäloman palkka
18.05.2022
Valtuustoaloite 18.05.2022 Lindgren Minna Nuorten kulttuuripassi Helsinkiin
18.05.2022
Talousarvioaloite 18.05.2022 Honkasalo Veronika Lastenvalvojien palveluiden turvaaminen ja jonojen lyhentäminen
27.04.2022
Valtuustoaloite 27.04.2022 Kauppila Elina Valtuustoaloite monimuotoisuus- ja ilmastovaikutusarvioinnin täsmentämisestä
27.04.2022
Talousarvioaloite 27.04.2022 Bogomoloff Harry Jääurheilun harrastamisen tuen lisääminen
27.04.2022
Valtuustoaloite 27.04.2022 Koskela Minja Selvitys vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avun saamisesta
27.04.2022
Valtuustoaloite 27.04.2022 Saxberg Mirita Herttoniemen metroaseman kunnostaminen
27.04.2022
Valtuustoaloite 27.04.2022 Saxberg Mirita Sote-palveluiden palvelusetelien arvon tarkistaminen
13.04.2022
Valtuustoaloite 13.04.2022 Tuominen Aino Kävelyalueet koulujen ympärille koulumatkan turvallisuuden ja pihan viihtyisyyden parantamiseksi
13.04.2022
Valtuustoaloite 13.04.2022 Karhuvaara Arja Helsingin sisäinen vesiliikenne HSL:n järjestämäksi osana julkista liikennettä
13.04.2022
Valtuustoaloite 13.04.2022 Ahde Hilkka Maksuttomat liikuntapalvelut senioreille
13.04.2022
Valtuustoaloite 13.04.2022 Hjelt Jenni Kivikon metsä luonnonsuojelualueeksi
13.04.2022
Valtuustoaloite 13.04.2022 Korpinen Laura Munkkiniemen puistotien ja Huopalahdentien lehmukset säilytettävä
13.04.2022
Valtuustoaloite 13.04.2022 Ahmed Mahad Äänestyspaikkojen ja - aktiivisuuden lisäämisestä
13.04.2022
Valtuustoaloite 13.04.2022 Arajärvi Pentti nimikkopuu kaupunkilaiselle
13.04.2022
Valtuustoaloite 13.04.2022 Vepsä Sinikka Helsingin omistaman Työterveys in-house yhtiön perustaminen
13.04.2022
Valtuustoaloite 13.04.2022 Makkonen Teija Helsingin kaikki yläkoulut mukaan Urhean yläkoulutoimintaan liikuntalähikouluksi
13.04.2022
Ryhmäaloite 13.04.2022 Hiltunen Titta Ryhmäaloite: Helsingin henkilöstöpula ratkaistava
30.03.2022
Ryhmäaloite 30.03.2022 Kolbe Laura Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen
30.03.2022
Ryhmäaloite 30.03.2022 Vierunen Maarit Kokoomus: Turvallisuusympäristön muutokset edellyttävät toimia varautumisen vahvistamiseksi
30.03.2022
Valtuustoaloite 30.03.2022 Ahmed Mahad Äänestyspaikkojen ja - aktiivisuuden lisäämisestä
30.03.2022
Valtuustoaloite 30.03.2022 Grotenfelt Nora integraatio ruotsinkielisellä puolella
30.03.2022
Valtuustoaloite 30.03.2022 Pennanen Petrus Kaupungin johtoryhmän muistioiden julkistaminen
30.03.2022
Ryhmäaloite 30.03.2022 Vanhanen Reetta Ikääntyneiden neuvolatoimintaa seniorikeskuksiin
30.03.2022
Ryhmäaloite 30.03.2022 Vanhanen Reetta Ryhmäaloite venäläisestä fossiilienergiasta irtautumiseksi
30.03.2022
Valtuustoaloite 30.03.2022 Muttilainen Sami, aloite tekojääkenttä Tapulikaupungin liikuntapuistoon
30.03.2022
Valtuustoaloite 30.03.2022 Hagman Sandra Leikkipuistojen kesätoiminnan kehittäminen ja yhdenvertaisuus
30.03.2022
Valtuustoaloite 30.03.2022 Sohrabi Seida Metroasematunnelien harmaat seinät elävöitettävä värillä - metroasemille lisää positiivista tunnelma
30.03.2022
Valtuustoaloite 30.03.2022 Korpinen Sini Keskenmenon saaneella oltava aina oikeus yhteen neuvolakäyntiin
30.03.2022
Talousarvioaloite 30.03.2022 Asko-Seljavaara Sirpa Lumansulatus- ja puhdistuslaitteiden hankinta
30.03.2022
Valtuustoaloite 30.03.2022 Apter Ted Ennakoidaan paremmin kasvatuksen ja koulutuksen paikkatarpeita uudella digitaalisella työkalulla
16.03.2022
Valtuustoaloite 16.03.2022 Iskanius Anniina Riippumaton selvitys ja sanktiojärjestelmän luominen katujen kunnossapitoon
16.03.2022
Valtuustoaloite 16.03.2022 Kauppila Elina Rollaattorin kanssa matkustaminen maksuttomaksi
16.03.2022
Valtuustoaloite 16.03.2022 Heinäluoma Eveliina Kuinka Helsinki eliminoi C-Hepatiitin 2030 mennessä?
16.03.2022
Valtuustoaloite 16.03.2022 Chydenius Jussi Lelulaatikoita leikkipaikoille
16.03.2022
Valtuustoaloite 16.03.2022 Vierunen Maarit Selvitetään terveysasemapalvelujen ulkoistamista myös Vuosaaren terveysasemalla
16.03.2022
Valtuustoaloite 16.03.2022 Asko-Seljavaara Sirpa Luovutaan ehdottomasta määräyksestä tarjoilla vain kasvisruokia kaupungin tilaisuuksissa.
02.03.2022
Motion 02.03.2022 Biaudet Eva Klimakterierådgivningsverksamhet Till Helsingfors
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Ahde Hilkka Rintasyöpäseulontojen ulottaminen 70-74 vuotiaisiin
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Ahde Hilkka Palvelusetelin arvon määritys ja tarkistus henkilökohtaista apua järjestettäessä
02.03.2022
Valtuustoaloite 02.03.2022 Ahde Hilkka Maksuttomat liikuntapalvelut omaishoitajille
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Nuorteva Johanna Varhaiskasvatuksen mitoituksen määrittelyn muuttaminen ja tarvittavan lisähenkilöstön palkkaus
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Nuorteva Johanna Oppisopimusopiskelupaikkojen lisäys varhaiskasvatukseen ja terveyhdenhuoltoon
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Nuorteva Johanna Aloite iäkkään henkilön kuljetustuen laajentamisesta 18 yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Sydänmaa Johanna Liikunnan laitosavustusten nostaminen
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Hakola Juha Tukiperhetoiminnan matkakulukorvaus
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Holopainen Mari Talousarvioaloite Kalasataman kirjaston suunnittelusta
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Holopainen Mari Talousarvioaloite varhaiskasvatuksen suunnittelutuntien huomioimiseksi
02.03.2022
Valtuustoaloite 02.03.2022 Niiranen Matti Helsingin on tuettava sotiemme veteraanien perinnön vaalimista
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Nygård-Peltola Mia Jalkakäytävien puhtaanapito
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Nygård-Peltola Mia Ulkokuntosalien suunnitelma, mm. Lauttasaareen ja muualle Helsinkiin
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Nygård-Peltola Mia Helsingin toimialojen organisaatioiden toimistotilojen tarve ydinkeskustassa arvioitava
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Ebeling Mika Kotihoidon tuen Helsinki-lisä 1-3 -vuotiaille
02.03.2022
Valtuustoaloite 02.03.2022 Ebeling Mika KIOVASTA HELSINGIN YSTÄVYYSKAUPUNKI
02.03.2022
Valtuustoaloite 02.03.2022 Grotenfelt Nora Välipalan tarjoaminen oppilaille, joiden tunnit jatkuvat lounaan jälkeen yli kolme tuntia
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Malin Petra Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantaminen ja kolmiportaisen tuen turvaaminen
02.03.2022
Valtuustoaloite 02.03.2022 Muttilainen Sami ALOITE LASTEN LEIKKIPUISTO HÄVIKKIRUUAN JAKAMISESTA AIKUISILLE
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Muttilainen Sami TALOUSARVIOALOITE HARJUN NUORISOTALON PERUSKORJAUKSESTA
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Muttilainen Sami TALOUSARVIOALOITE TEKOJÄÄKENTTÄ TAPULIKAUPUNGIN LIIKUNTAPUISTOON
02.03.2022
Valtuustoaloite 02.03.2022 Muurinen Seija Työryhmä määrittelemään sote-toimialan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavia toimia
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Vepsä Sinikka Kouluterveydenhoitajien lisääminen kouluterveydenhuoltoon
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Vepsä Sinikka Koillis-Helsingin liikenneturvallisuuden parantaminen
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Vepsä Sinikka Lähihoitajien oppisopimuspaikkojen lisääminen vanhuspalveluihin
02.03.2022
Valtuustoaloite 02.03.2022 Asko-Seljavaara Sirpa Yksityisten ilotulitteiden käytön kieltäminen Helsingin kantakaupungin alueella.
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Peltokorpi Terhi Kotihoidon tuen kuntalisän palauttaminen 1-2-vuotiaille lapsille
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Wallgren Thomas Ecologists at Risk turvaresidenssitoiminnan aloittaminen
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Wallgren Thomas Globaali vastuu Helsingissä
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Harakka Timo Automaattinen liikenneturvallisuusvalvonta Oulunkyläntielle
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Harakka Timo Talousarvioaloite automaattisesta liikenneturvallisuusvalvonnasta Oulunkyläntiellä
02.03.2022
Talousarvioaloite 02.03.2022 Rantanen Tuomas Wc, pukutilat ja maisemaan sopiva valvojakoppi Tuorinniemen uimarannalle
16.02.2022
Talousarvioaloite 16.02.2022 Iskanius Anniina Säänmukaiset ulkovaatteet ja jalkineet varhaiskasvatuksen työntekijöille
16.02.2022
Valtuustoaloite 16.02.2022 Kauppila Elina Luonnonvaraisten eläinten auttamista jatkettava
16.02.2022
Talousarvioaloite 16.02.2022 Vanhanen Reetta Talousarvioaloite kauramaidon tarjoamisesta päiväkodeissa ja kouluissa
16.02.2022
Valtuustoaloite 16.02.2022 Tuomi-Nikula Tuomas Frisbeegolfrata Malmin entiselle lentokentälle
16.02.2022
Talousarvioaloite 16.02.2022 Korkkula Vesa Talousarvioaloite lukioiden opintojaksotarjonnan parantamisesta ja ryhmäkokojen pienentämisestä
16.02.2022
Talousarvioaloite 16.02.2022 Korkkula Vesa Talousarvioaloite ammatillisen koulutuksen resurssoinnin parantamiseksi
16.02.2022
Talousarvioaloite 16.02.2022 Korkkula Vesa Talousarvioaloite lukion opinto-ohjauksen resursoinnin parantamiseksi
16.02.2022
Talousarvioaloite 16.2.2022, Korkkula Vesa, Talousarvioaloite oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssien ja pd-rahan lisäämiseksi
02.02.2022
Valtuustoaloite 02.02.2022 Alametsä Alviina Monikielinen Helsinki: englannin kielellä pärjäämistä on helpotettava Helsingissä
02.02.2022
Valtuustoaloite 02.02.2022 Pakarinen Pia Päiväkotien ja koulujen pihojen kilpailutuksessa huomio laatuun ja laatupoikkeamista sanktiot
02.02.2022
Talousarvioaloite 02.02.2022 Muurinen Seija Yleisö-wc Katajanokan jalkapallokentän lähelle
02.02.2022
Valtuustoaloite 02.02.2022 Jalovaara Ville Liikennevalot Gustav Pauligintien ja Vuotien risteykseen
19.01.2022
Valtuustoaloite 19.01.2022 Alametsä Alviina Mielenterveysambulanssi Helsinkiin
19.01.2022
Valtuustoaloite 19.01.2022 Iskanius Anniina Valtuuston hybridikokousten palauttaminen
19.01.2022
Ryhmäaloite 19.01.2022 Heinäluoma Eveliina SDP: Perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon jonot purettava
19.01.2022
Valtuustoaloite 19.01.2022 Kolbe Laura Kiinnostavasta rakennushistoriasta kertovia seinälaattoja Helsinkiin
19.01.2022
Valtuustoaloite 19.01.2022 Kopra Pia Talin Puistotien Talinlehdon urheilukenttä talvikausina luistelukentäksi
19.01.2022
Talousarvioaloite 19.01.2022 Jalovaara Ville Terveydenhoidon resurssipula Vuosaaressa korjataan 2023
19.01.2022
Talousarvioaloite 19.01.2022 Jalovaara Ville Tekojäärata Vuosaareen 2023
08.12.2021
Valtuustoaloite 08.12.2021 Karhuvaara Arja Fysioterapeutit kouluille osaksi kouluterveydenhoitoa ja oppimisterveyttä
08.12.2021
Valtuustoaloite 08.12.2021 Ahde Hilkka Kotihoidon lääkärikäynnit maksuttomiksi
08.12.2021
Valtuustoaloite 08.12.2021 Ahde Hilkka Rintasyövän seulonta 74 ikävuoteen asti
08.12.2021
Valtuustoaloite 08.12.2021 Korpinen Laura Malmin lentokentän kiitoradan avaaminen lentotoiminnalle
08.12.2021
Talousarvioaloite 08.12.2021 Jalovaara Ville Auringonpilkun koulun ulkoasun kunnostaminen
08.12.2021
Valtuustoaloite 08.12.2021 Jalovaara Ville Vuosaaren Kartanon urheilupuiston pysäköintialueen yöllinen rauhoittaminen
08.12.2021
Talousarvioaloite 08.12.2021 Jalovaara Ville Vartioharjun leikki- ja pelipaikka
24.11.2021
Valtuustoaloite 24.11.2021 Thomas Coel Simultaanitulkkaus kaupunginvaltuustoon
24.11.2021
Valtuustoaloite 24.11.2021 Järvinen Jukka Ulkoliikuntapaikka
24.11.2021
Valtuustoaloite 24.11.2021 Pennanen Petrus Pystysuuntainen robottipysäköinti parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle
24.11.2021
Valtuustoaloite 24.11.2021 Vepsä Sinikka Seurasaaren uimala-alueen saunahankkeen peruminen
24.11.2021
Valtuustoaloite 24.11.2021 Makkonen Teija Jalkapallohallin rakentaminen Tapulikaupungin liikuntapuistoon
10.11.2021
Valtuustoaloite 10.11.2021 Tuomi-Nikula Tuomas Luvallinen maalauspaikka Käpylän liikuntapuiston yhteyteen
03.11.2021
Valtuustoaloite 03.11.2021 Karinoja Erkki Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan mahdollistaminen kaavoitus- ja esirakentamisaikana.
03.11.2021
Valtuustoaloite 03.11.2021 Chydenius Jussi Lisää frisbeegolfratoja Helsinkiin
03.11.2021
Valtuustoaloite 03.11.2021 Sohrabi Seida Helsingin uudelle meren rannalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu
03.11.2021
Valtuustoaloite 03.11.2021 Korkkula Vesa Skeittipuistojen kunnostuksen tarve Helsingissä
13.10.2021
Talousarvioaloite 13.10.2021 Bogomoloff Harry LASTEN JÄÄLIIKUNTAAN LISÄÄ TUKEA
13.10.2021
Valtuustoaloite 13.10.2021 Laaksonen Heimo Kaupallispainotteisen lukion saaminen Helsinkiin
13.10.2021
Valtuustoaloite 13.10.2021 Chydenius Jussi Lelulaatikoita leikkipuistoihin
13.10.2021
Valtuustoaloite 13.10.2021 Rantanen Mari Katujen nimeäminen Helsingissä syntyneiden Mannerheimin-ristin ritareiden mukaan
13.10.2021
Valtuustoaloite 13.10.2021 Saxberg Mirita Stansvikinkallion metsän suojelu ja asemakaavan muutos
13.10.2021
Valtuustoaloite 13.10.2021 Pakarinen Pia Kruunusiltojen raitiovaunukalustotarpeiden uudelleenarviointi
13.10.2021
Valtuustoaloite 13.10.2021 Sohrabi Seida Helsingin uudelle meren rannalle rakennettavalle kadulle nimeksi Kalastajankatu
13.10.2021
Valtuustoaloite 13.10.2021 Sohrabi Seida Roska- ja jäteastioita on lisättävä kaupungissamme
06.10.2021
Valtuustoaloite 06.10.2021 Karhuvaara Arja Vesiliikennettä Hakaniemestä kehitettävä avoveden aikana työmatkaliikenteenä.
06.10.2021
Valtuustoaloite 06.10.2021 Kari Emma Valtuustoaloite Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta
06.10.2021
Valtuustoaloite 06.10.2021 Pajula Matias Kierrätyspisteitä lisättävä erityisesti pientaloalueille
06.10.2021
Valtuustoaloite 06.10.2021 Koskela Minja Lähetekäytäntöjen sujuvoittaminen nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi
06.10.2021
Valtuustoaloite 06.10.2021 Miettinen Nina Katariina Lisää yhteiskäyttöisiä kuormapyöriä Helsinkiin
06.10.2021
Valtuustoaloite 06.10.2021 Pennanen Petrus Pienveneilyn helpottaminen osana merellistä strategiaa
06.10.2021
Valtuustoaloite 06.10.2021 Kopra Pia Munkkiniemen uimarannan huoltorakennuksen uudistaminen sekä ranta-alueen yleisilmeen kohentaminen
22.09.2021
Valtuustoaloite 22.09.2021 Arhinmäki Paavo Stansvikin kaavan muuttaminen
22.09.2021
Valtuustoaloite 22.09.2021 Pasanen Amanda Asemakaavoituksen käynnistäminen uudelleen Stansvikinkallion osalta
22.09.2021
Motion 22.09.2021 Månsson Björn Förbättrad trafiksäkerhet där busshållplatser och cykelfiler ligger nära varandra
08.09.2021
Valtuustoaloite 08.09.2021 Iskanius Anniina Viitoitus- ja opastusjärjestelmä pyöräteille
25.08.2021
Valtuustoaloite 25.08.2021 Holopainen Mari Aloite yökaupunginosan tai -korttelien perustamisesta
02.08.2021
Valtuustoaloite 02.08.2021 Alametsä Alviina Sateenkaaritie Helsinkiin
02.08.2021
Valtuustoaloite 02.08.2021 Meri Otto Valtuustoaloite kantakaupungin 24 h -pysäköintipaikkojen muuttamisesta maksullisiksi
02.08.2021
Valtuustoaloite 02.08.2021 Pakarinen Pia Sähköpotkulautojen ajonopeuden alentaminen Helsingin keskustassa
23.06.2021
Valtuustoaloite 23.06.2021 Alametsä Alviina Uimaranta Kallioon, tilan vapautuessa hiilivoimalalta
23.06.2021
Valtuustoaloite 23.06.2021 Diarra Fatim Kaupunkikulttuurin keidas Etelä-Helsinkiin
23.06.2021
Valtuustoaloite 23.06.2021 Strandén Juhani Puu-Käpylän pyörävarastot
23.06.2021
Valtuustoaloite 23.06.2021 Finne-Elonen Laura Vaihtoehto Topeliuksenkadun suunnitelluille raitiotieliikenteelle
23.06.2021
Motion 23.06.2021 Finne-Elonen Laura Införandet av undervisning i känslor och växelverkan i skolan/ Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetu
23.06.2021
Ryhmäaloite 23.06.2021 Ebeling Mika KORONASTA ETEENPÄIN
23.06.2021
Valtuustoaloite 23.06.2021 Saxberg Mirita Kuplahalli Laajasalon liikuntapuistoon talviharjoittelua varten
23.06.2021
Valtuustoaloite 23.06.2021 Hyttinen Nuutti Aloite hidastetöyssyistä aiheutuvien ilmasto- ja terveysvaikutusten selvittämiseksi
23.06.2021
Valtuustoaloite 23.06.2021 Malin Petra Aloite sähköpotkulautailun turvallisuuden ja kaupungin esteettömyyden parantamisesta
16.06.2021
Valtuustoaloite 16.06.2021 Alametsä Alviina Valtuustoaloite turvallisen kokous- ja tapahtumatilan myöntämisestä uiguurien ihmisoikeusliikkeelle
16.06.2021
Motion 16.06.2021 Finne-Elonen Laura Motion om bättre höjd för vägskyltar, för att skapa en trygg stad för alla.
16.06.2021
Valtuustoaloite 16.06.2021 Korkkula Vesa Ulkokoripallon harrastuksen mahdollisuuksien parantaminen
02.06.2021
Valtuustoaloite 02.06.2021 Pasanen Amanda Helsingistä Euroopan lintupääkaupunki
02.06.2021
Valtuustoaloite 02.06.2021 Harjanne Atte Valtuustoaloite purettavien kiinteistöjen taidekäytön edistämiseksi Helsingissä
02.06.2021
Valtuustoaloite 02.06.2021 Diarra Fatim Helsingistä pinkki kaupunki, buustia kaupungin elinvoimaan ja kilpailukykyyn
02.06.2021
Valtuustoaloite 02.06.2021 Holopainen Mari Vihreä lippu -ohjelmaan osallistumisen mahdollistaminen kouluille ja päiväkodeille
02.06.2021
Ryhmäaloite 02.06.2021 Ebeling Mika KD:N JA SINISTEN RYHMÄALOITE ETÄOPISKELUMAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMISESTÄ KORONAN JÄLKEENKIN
02.06.2021
Valtuustoaloite 02.06.2021 Wallgren Thomas Kaupunkiviljelyn edistäminen
02.06.2021
Valtuustoaloite 02.06.2021 Rantanen Tuomas Aloite ATT:n suunnittelukilpailusta koskien ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen pilottikohdetta
19.05.2021
Valtuustoaloite 19.05.2021 Diarra Fatim Transihmisten näkyvyyden juhlapäivän huomioiminen liputtamalla
19.05.2021
Valtuustoaloite 19.05.2021 Holopainen Mari Kirsikkapuupuisto tai muu valittu kukkiva teema kaupunginosiin
19.05.2021
Valtuustoaloite 19.05.2021 Arajärvi Pentti Joukkoliikenteen kehittäminen maksuttomaksi
19.05.2021
Valtuustoaloite 19.05.2021 Said Ahmed Suldaan Loppu Israelin miehityksen tukemiselle
19.05.2021
Valtuustoaloite 19.05.2021 Jalovaara Ville Laituri Aurinkolahden uimarannalle
05.05.2021
Valtuustoaloite 05.05.2021 Karhuvaara Arja Panttiröörejä kiinni roskiksiin ja katuvalotolppiin vahvistamaan Helsinkiä valkeana kaupunkina.
05.05.2021
Valtuustoaloite 05.05.2021 Karhuvaara Arja Kaupungin ydinkeskustaan kierrätyskontteja metalli- ja elektroniikkaromun kierrättämiseen.
05.05.2021
Valtuustoaloite 05.05.2021 Karhuvaara Arja Kaupungin omistamien toimitilojen ja niiden pihapiirien aluettainen ylläpitohuolto-ohjelma
05.05.2021
Valtuustoaloite 05.05.2021 Karhuvaara Arja Hernesaaren tapahtuma-alueiden ympäristömelua estävä rakentaminen
05.05.2021
Valtuustoaloite 05.05.2021 Karhuvaara Arja Kaupungin toiminta-avustusta saavien yhteisöjen eettiset periaatteet avustuksen saamisen edellytyks
05.05.2021
Valtuustoaloite 05.05.2021 Karhuvaara Arja Lapsille ja nuorille on laadittava digioppimisympäristön työkykykonsepti
05.05.2021
Motion 05.05.2021 Månsson Björn Spårvagnslinje från Busholmen längs Bulevarden
05.05.2021
Valtuustoaloite 05.05.2021 Strandén Juhani Kaupungin tulee jatkossa lisätä liharuokien ja maitotuotteiden määrää opetus-ja vanhuspalveluissa
05.05.2021
Valtuustoaloite 05.05.2021 Hyttinen Nuutti Aloite vetyliikenteen edistämiseksi Helsingissä
05.05.2021
Valtuustoaloite 05.05.2021 Wallgren Thomas Paikallisrahaselvitys
21.04.2021
Motion 21.04.2021 Månsson Björn Automatisk golvsänkning i bussarna
21.04.2021
Valtuustoaloite 21.04.2021 Chydenius Jussi Töölönkadun ja Eino Leinon kadun risteyksen turvallisuuden parantaminen
21.04.2021
Motion 21.04.2021 Finne-Elonen Laura Skyltning om svaga isar -Varoituskyltit heikosta jäästä
21.04.2021
Ryhmäaloite 21.04.2021 Ebeling Mika RYHMÄALOITE TÄYDEN PALVELUN ENERGIARENESSANSSISTA
21.04.2021
Valtuustoaloite 21.04.2021 Rantanen Tuomas Aloite asukastalojen kehittämiseksi – pilotteina Asukastalo Ankkuri ja Pitäjänmäen uusi asukastalo
31.03.2021
Ryhmäaloite 31.03.2021 Heinäluoma Eveliina Helsingille koronapandemian jälkeinen elpymisohjelma
31.03.2021
Valtuustoaloite 31.03.2021 Diarra Fatim Kesäajan palveluita ja virkistysmahdollisuuksia Rajasaareen
31.03.2021
Valtuustoaloite 31.03.2021 Saxberg Mirita Lauttaliikenne Kruunuvuorenrannan laitureilta keskustaan nykyisten vesiliikennöitsijöiden kanssa
31.03.2021
Valtuustoaloite 31.03.2021 Arajärvi Pentti Julkisen kaupunkitilan tai reitin nimeäminen Jörn Donnerin muistoksi
17.03.2021
Valtuustoaloite 17.03.2021 Nuorteva Johanna Mahdollisuus ote-opetukseen myös kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille
17.03.2021
Valtuustoaloite 17.03.2021 Malin Petra Aloite iltapäivähoidon turvaamisesta palveluiden väliin putoaville lapsille
17.03.2021
Valtuustoaloite 17.03.2021 Rantanen Tuomas Aloite kulttuurin koronatyöryhmän perustamisesta ja kulttuurialan kriisisuunnitelman tekemisestä
17.03.2021
Valtuustoaloite 17.03.2021 Honkasalo Veronika Kierrätyspiste Tapanilaan
17.03.2021
Valtuustoaloite 17.03.2021 Jalovaara Ville Yleinen talviuintipaikka Helsinkiin
03.03.2021
Valtuustoaloite 03.03.2021 Kivelä Mai Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin
03.03.2021
Valtuustoaloite 03.03.2021 Haglund Mia Lyhennetyn työajan kokeilu
03.03.2021
Valtuustoaloite 03.03.2021 Muttilainen Sami FREELANCERIEN JA KULTTUURITOIMIJOIDEN TUKEMINEN POIKKEUSAIKANA
03.03.2021
Valtuustoaloite 03.03.2021 Muttilainen Sami HARJUN NUORISOTALON KORJAUS- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA
03.03.2021
Valtuustoaloite 03.03.2021 Asko-Seljavaara Sirpa Lapsi- ja senioripolku Keskuspuistoon
03.03.2021
Ryhmäaloite 03.03.2021 Peltokorpi Terhi Keskustan ryhmäaloite paikkariippumattoman työn mahdollistamisesta
03.03.2021
Valtuustoaloite 03.03.2021 Rantanen Tuomas Laajasalon lukion perustaminen uudelleen
17.02.2021
Valtuustoaloite 17.02.2021 Alametsä Alviina Valtuustoaloite: kiusaamisvilkun kokeileminen väkivallan torjumiseksi kouluissa
17.02.2021
Valtuustoaloite 17.02.2021 Karhuvaara Arja Luonnonvaraisten uimapaikaksi soveltuvien ranta-alueiden kartoitus
17.02.2021
Valtuustoaloite 17.02.2021 Niskanen Dani Tehtaankadun nimen muuttaminen Boris Nemtsovin kaduksi
17.02.2021
Valtuustoaloite 17.02.2021 Oskala Hannu kulttuurilaitosrahasto Helsingille
17.02.2021
Valtuustoaloite 17.02.2021 Pajunen Jenni Paluumuuttajat kotiin: Helsingin on houkuteltava suomalaisia huippuosaajia maailmalta
17.02.2021
Valtuustoaloite 17.02.2021 Rantala Marcus Kadun nimeäminen entisen arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan
17.02.2021
Valtuustoaloite 17.02.2021 Holopainen Mari Aloite perhepäivähoitajien työolojen parantamiseksi
17.02.2021
Valtuustoaloite 17.02.2021 Venemies Mauri Tekojääkenttä Herttoniemenrannan urheilupuistoon
17.02.2021
Valtuustoaloite 17.02.2021 Jalovaara Ville Perhetalo Naapurin toimintaa Kontulassa jatkettava
03.02.2021
Valtuustoaloite 03.02.2021 Kivelä Mai Ilmastohaitallisesta ulkomainonnasta vapaa kaupunkitila
03.02.2021
Ryhmäaloite 03.02.2021 Ebeling Mika Kristillisdemokraattien ja Sinisten ryhmäaloite Helsingin palkkatakuusta
20.01.2021
Valtuustoaloite 20.01.2021 Vuorjoki Anna Hyönteishotellit kaupungin puistoihin
20.01.2021
Valtuustoaloite 20.01.2021 Pajunen Jenni Suunnitelma kevyen liikenteen sillan toteuttamiseksi Kalasataman Nihdistä Tervasaareen
20.01.2021
Valtuustoaloite 20.01.2021 Nuorteva Johanna Hiekoituksen vähentäminen asuinalueilla
20.01.2021
Valtuustoaloite 20.01.2021 Malin Petra Aloite Helsingin kaupungin toimista työnantajana vanhempien uupumisen vähentämiseksi
20.01.2021
Valtuustoaloite 20.01.2021 Jalovaara Ville Leikosaarentien liikenneturvallisuus Vuosaaren Aurinkolahdessa
09.12.2020
Valtuustoaloite 09.12.2020 Järvinen Jukka Päihteetöntä asumista lisää
09.12.2020
Valtuustoaloite 09.12.2020 Haglund Mia Ilmastobudjetin ottaminen käyttöön
25.11.2020
Valtuustoaloite 25.11.2020 Meri Otto Reilun Pelin periaatteiden tunnettuutta lisättävä helsinkiläisissä liikunta- ja urheiluseuroissa
25.11.2020
Valtuustoaloite 25.11.2020 Muttilainen Sami PUISTO- TAI KATUALUEEN NIMEÄMINEN JOHAN KNUT HARJUN MUKAAN
25.11.2020
Valtuustoaloite 25.11.2020 Jalovaara Ville Opastettu luontopolku Vuosaaren Meri-Rastilan metsään
11.11.2020
Valtuustoaloite 11.11.2020 Kari Emma Keskuspuiston kaventamisen ekologinen kompensaatio
11.11.2020
Valtuustoaloite 11.11.2020 Järvinen Jukka Juoksuportaat Taivaskalliolle
11.11.2020
Valtuustoaloite 11.11.2020 Chydenius Jussi Lisää tekonurmikenttiä kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön
11.11.2020
Valtuustoaloite 11.11.2020 Holopainen Mari Avointa ja maksutonta tilaa jokaiseen kaupunginosaan
11.11.2020
Valtuustoaloite 11.11.2020 Meri Otto Kauppatorin kauppiaiden ja asiakkaiden pysäköintimahdollisuuksia parannettava
04.11.2020
Valtuustoaloite 04.11.2020 Kari Emma Valtuustoaloite metsän tuomisesta päiväkoteihin
21.10.2020
Valtuustoaloite 21.10.2020 Laisaari Johanna Koulussa tapahtuvan kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisy
21.10.2020
Valtuustoaloite 21.10.2020 Juva Kati Helsinki tukee ydinasekieltosopimusta
21.10.2020
Valtuustoaloite 21.10.2020 Venemies Mauri Liikenneturvallisuuden parantaminen Herttoniemessä Linnanrakentajantien risteyksissä
21.10.2020
Ryhmäaloite 21.10.2020 Raatikainen Mika Helsingin taksiasemien turvallisuuden ja laadun turvaaminen
21.10.2020
Valtuustoaloite 21.10.2020 Pennanen Petrus Jalankulkuväylien taide tukemaan osallistavaa käyttöä
21.10.2020
Valtuustoaloite 21.10.2020 Muurinen Seija Uimapaikka Laajasaloon
07.10.2020
Valtuustoaloite 07.10.2020 Diarra Fatim Sähköä ruokarekoille
07.10.2020
Valtuustoaloite 07.10.2020 Haglund Mia Asemakaavoihin ilmastovaikutusten laskelmat
23.09.2020
Valtuustoaloite 23.09.2020 Oskala Hannu Lähiliikenteen juna-asemien kehittäminen
23.09.2020
Valtuustoaloite 23.09.2020 Kivelä Mai Kierrätysmahdollisuuksien parantaminen ja mini-Sortin edistäminen kantakaupunkiin
23.09.2020
Ryhmäaloite 23.09.2020 Pennanen Petrus Saarisen rakentamaton merkkiteos Elielinaukiolle
23.09.2020
Valtuustoaloite 23.09.2020 Said Ahmed Suldaan Helsingin uimarantojen turvallisuuden parantaminen
23.09.2020
Valtuustoaloite 23.09.2020 Jalovaara Ville Vapaaehtoinen pyörärekisteri Helsinkiin pyörävarkauksien ennaltaehkäisemiseksi
09.09.2020
Valtuustoaloite 09.09.2020 Kari Emma Helsingin kaupungista perheystävällinen työpaikka
09.09.2020
Valtuustoaloite 09.09.2020 Laisaari Johanna Aino Ackten huvilasta Suomen historian jännien naisten elävä museo
09.09.2020
Valtuustoaloite 09.09.2020 Rissanen Laura Mahdollisuus ”muskariin” kaikille helsinkiläislapsille osana varhaiskasvatusta
09.09.2020
Valtuustoaloite 09.09.2020 Jalovaara Ville Maksuttoman pysäköinnin palauttaminen Hietaniemen hautausmaalle
26.08.2020
Valtuustoaloite 26.08.2020 Jalovaara Ville Rastilan metroaseman ympäristön liikenneturvallisuus
17.06.2020
Gruppmotion 17062020 Månsson Björn, Gruppmotion för en renare och trivsammare stadsmiljö
17.06.2020
Valtuutetun aloite 17062020 Nuorteva Johanna, Tekonurmikenttien varaus myös muille kuin urheiluseuroille
17.06.2020
Valtuutetun aloite 17062020 Kivelä Mai, Melojien harrastusmahdollisuuksien parantaminen
17.06.2020
Valtuutetun aloite 17062020 Apter Ted, Varhaiskasvatuksen laadun uudelleen arviointi ja laadun mittareiden kehittäminen
17.06.2020
Valtuutetun aloite 17062020 Apter Ted, Nuorten talousosaamisen lisääminen kaikilla kouluasteilla
10.06.2020
Valtuutetun aloite 10062020 Alametsä Alviina, Valtuustoaloite: Lisää uimalaitureita Helsinkiin
10.06.2020
Valtuutetun aloite 10062020 Pasanen Amanda, Kuntavaalien 2021 äänestyspaikat suunniteltava yhteistyössä nuorten kanssa
10.06.2020
Valtuutetun aloite 10062020 Kari Emma, Aloite hakkuiden lopettamisesta lintujen pesimäaikana
10.06.2020
Valtuutetun aloite 10062020 Diarra Fatim, Lisää penkkejä Helsinkiin
10.06.2020
Valtuutetun aloite 10062020 Diarra Fatim, Lisää eväiden syömiseen soveltuvia pöytiä Helsingin puistoihin ja ulkoilualueille
10.06.2020
Valtuutetun aloite 10062020 Chydenius Jussi, Pirkkolan urheilupuiston pysäköintipaikkojen sijainnin ja määrän uudelleenarviointi
10.06.2020
Valtuutetun aloite 10062020 Stranius Leo, Valtuustoaloite vapaaehtoistyön edistämiseksi Helsingissä
27.05.2020
Valtuutetun aloite 27052020 Jalovaara Ville, Koripallokenttä Vuosaareen
22.04.2020
Ryhmäaloite 22042020 Vuorjoki Anna, Eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunta keskiöön koronakriisin jälkihoidossa
22.04.2020
Valtuutetun aloite 22042020 Said Ahmed Suldaan, ‪Patsaan pystyttäminen Huuhkajille
22.04.2020
Valtuutetun aloite 22042020 Honkasalo Veronika, Valtuustoaloite Helsingin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista
26.02.2020
Valtuutetun aloite 26022020 Alametsä Alviina, Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille
29.01.2020
Valtuutetun aloite 29012020 Vuorjoki Anna, Aloite erityisen tuen järjestämiseksi lukio-opinnoissa
29.01.2020
Valtuutetun aloite 29012020 Karhuvaara Arja, Fysioterapeutteja kouluihin liikunnan ja opiskelijaterveydenhuollon tueksi
11.12.2019
Valtuutetun aloite 11122019 Diarra Fatim, Dermokratialähettiläitä Helsinkiin
11.12.2019
Valtuutetun aloite 11122019 Jalovaara Ville, Rastilan kentän jäädyttäminen
27.11.2019
Valtuutetun aloite 27112019 Nuorteva Johanna, Strategian mukainen englanninkielisen opetuksen lisääminen
27.11.2019
Valtuutetun aloite 27112019 Said Ahmed Suldaan, Konkreettisia tekoja koulukiusaamisen kitkemiseksi.
27.11.2019
Valtuutetun aloite 27112019 Said Ahmed Suldaan, TET-jakso ei saa olla syrjivä.
13.11.2019
Valtuutetun aloite 13112019 Pasanen Amanda, Nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen kaupungin tiloissa ja kouluissa
06.11.2019
Valtuutetun aloite 06112019 Nygård Mia, Kuplahalli Lauttasaareen
06.11.2019
Valtuutetun aloite 06112019 Hagman Sandra, Sateenkaarinuorten tilanteen parantaminen
06.11.2019
Valtuutetun aloite 06112019 Jalovaara Ville, Kaupunkipyörät Vuosaareen
25.09.2019
Valtuutetun aloite 25092019 Muttilainen Sami, ALOITE ERITYISUIMAKORTIN LAAJENTAMISESTA LYMFEDEEMAA SAIRASTAVIIN 
11.09.2019
Valtuutetun aloite 11092019 Kari Emma, Valtuustoaloite kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta
11.09.2019
Valtuutetun aloite 11092019 Pajunen Jenni, Kokeilu koulujen hävikkiruoan tarjoamisesta iltapäivisin nuorisotiloissa
13.03.2019
Valtuutetun aloite 13032019 Yanar Ozan, Valtuustoaloite lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi
27.02.2019
Valtuutetun aloite 27022019 Heinäluoma Eveliina, Aloite rollaattoreiden ja lastenvaunujen yhtäläisestä kohtelusta
27.02.2019
Valtuutetun aloite 27022019 Juva Kati, Rollaattorin kanssa liikkuville maksuton matka bussien keskiovista
27.02.2019
Valtuutetun aloite 27022019 Holopainen Mari, Aloite: Kirjasto Kalasatamaan
27.02.2019
Valtuutetun aloite 27022019 Holopainen Mari, Aloite: Kotihoidossa olevien ikäihmisten aktivointi
27.02.2019
Valtuutetun aloite 27022019 Arajärvi Pentti, Romanien kansallispäivän ja kulttuurin huomioon ottaminen Helsingissä
13.02.2019
Valtuutetun aloite 13022019 Chydenius Jussi, Valtuustoaloite äänilevykokoelman lisäämisestä keskustakirjasto Oodiin
30.01.2019
Valtuutetun aloite 30012019 Diarra Fatim, Lapsiystävällinen Helsinki 2020
30.01.2019
Valtuutetun aloite 30012019 Sydänmaa Johanna, Kaupungin liikuntatilat maksuttomiksi toisen asteen opiskelijoille koulupäivien aikana
30.01.2019
Valtuutetun aloite 30012019 Holopainen Mari, Varhaiskasvatuspaikkatakuun toteuttaminen alueellisesti
30.01.2019
Valtuutetun aloite 30012019 Soininvaara Osmo, Yliopiston metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin avaaminen
30.01.2019
Valtuutetun aloite 30012019 Kopra Pia, Pukinmäen liikuntapuistoon tekonurmikenttä
12.12.2018
Valtuutettu Alviina Alametsän aloite
12.12.2018
Valtuutetun aloite 12122018 Holopainen Mari, Fysioterapiaa äideille neuvolapalveluiden yhteydessä
28.11.2018
Kari Emma Aloite Kvsto 28112018 4
07.11.2018
Vepsä Sinikka Aloite Kvsto 07112018 2
24.10.2018
Muttilainen Sami Aloite Kvsto 24102018 2
10.10.2018
Vuorjoki Anna Aloite Kvsto 10102018 4
12.09.2018
Valtuutettu Björn Månssonin aloite
12.09.2018
Malin Petra Aloite Kvsto 12092018 1
12.09.2018
Said Ahmed Suldaan Aloite Kvsto 12092018 3
29.08.2018
Alametsä Alviina Aloite Kvsto 29082018 12
29.08.2018
Kari Emma Aloite Kvsto 29082018 10
29.08.2018
Valtuutettu Jenni Pajusen aloite
29.08.2018
Nuorteva Johanna Aloite Kvsto 29082018 7
29.08.2018
Nuorteva Johanna Aloite Kvsto 29082018 8
29.08.2018
Nuorteva Johanna Aloite Kvsto 29082018 1
29.08.2018
Valtuutettu Petrus Pennasen aloite
29.08.2018
Valtuutettu Said Ahmed Suldaanin aloite
20.06.2018
Pennanen Petrus Aloite Kvsto 20062018 1
13.06.2018
Kari Emma Aloite Kvsto 13062018 7
13.06.2018
Saxberg Mirita Aloite Kvsto 13062018 1
13.06.2018
Pennanen Petrus Aloite Kvsto 13062018 5
30.05.2018
Sivonen Sameli Aloite Kvsto 30052018 9
16.05.2018
Heinäluoma Eveliina Aloite Kvsto 16052018 1
14.03.2018
Laaksonen Heimo Aloite Kvsto 14032018 3
14.03.2018
Juva Kati Aloite Kvsto 14032018 9
14.03.2018
Torsti Pilvi Aloite Kvsto 14032018 13
28.02.2018
Heinäluoma Eveliina Aloite Kvsto 28022018 1
14.02.2018
Laaksonen Heimo Aloite Kvsto 14022018 2
31.01.2018
Alametsä Alviina Aloite Kvsto 31012018 5
31.01.2018
Nygård Mia Aloite Kvsto 31012018 4