Hankinta, koulujen tapaturmakuljetukset, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2021-012119
More recent handlings
§ 3

Optiokauden käyttöönottamattomuus Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen käyttämät koulujen tapaturmakuljetukset HEL 2021-012119

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti olla ottamatta käyttöön sopimuksen Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen käyttämät koulujen tapaturmakuljetukset HEL 2021-012119 ensimmäistä optiovuotta käyttöön.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja päätti Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen käyttämien koulujen tapaturmakuljetusten HEL 2021-012119 hankinnasta 13.01.2022 §2, hyväksyä Menevä Oy:n tarjouksen koulujen tapaturmakuljetusten toimittamisesta ajalla 7.2.2022 – 10.6.2023 sekä että sopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen vielä 1+1 optiovuodella niin, että optiokauden käytöstä päättää palvelukeskuksen puolesta puhelin- ja hyvinvointipalveluiden yksikönjohtaja tai hänen määräämänsä.

This decision was published on 20.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ville Hiltunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22904

ville.hiltunen@hel.fi

Decisionmaker

Risto Paavola
yksikönjohtaja