Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, kaksi kardiologian osastonlääkäriä, kaksi gastroenterologian osastonlääkäriä, keskitetyt palvelut, sisätautien poliklinikka, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-000297
More recent handlings
§ 2
This decisionmaker is no longer active

Kahden kardiologian ja kahden gastroenterologian osastonlääkärin virkojen täyttämättä jättäminen, Keskitetyt palvelut, Sisätautien poliklinikka, työavaimet SOTE-02-679-22 ja SOTE-02-680-22

Ylilääkäri

Päätös

Sisätautien poliklinikan ylilääkäri päätti jättää sisätautien poliklinikan avoimet osastonlääkärin virat (vakanssinumerot 028011, 025869, 023056 ja 033003, Keskitetyt palvelut, Sisätautien poliklinikka) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Osastonlääkärien viroissa ei ole ollut vakituista viran hoitajaa. Avoimet virat ovat olleet haettavana Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ajalla 12.12.22-2.1.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sisätautien poliklinikan osastonlääkärin virkaan ottaa hakijan sisätautien poliklinikan ylilääkäri.

Osastonlääkärin tehtäviin kuuluu erikoisalan mukaan kardiologisten tai gastroenterologisten potilaiden tutkiminen ja hoito sekä lähetteiden käsittely ja konsultointi sisätautien poliklinikalla.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee osastonlääkärin viran kelpoisuusvaatimukset. Osastonlääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus alansa tehtävistä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kiinnostusta toiminnan kehittämiseen, organisaatiokykyä ja joustavuutta sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Osastonlääkärien virat jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

This decision was published on 11.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kristiina Söderlund, ylilääkäri, puhelin: 09 310 50076

kristiina.soderlund@hel.fi

Decisionmaker

Kristiina Söderlund
ylilääkäri