Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa, kaupunginkanslian elinkeino-osaston hankintaoikeudet 1.3.2023 alkaen

HEL 2023-002861
More recent handlings
§ 23

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston hankintaoikeudet 13.6.2023 alkaen

Elinkeinojohtaja

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti oikeuttaa liitteen mukaiset elinkeino-osaston työsuhteiset työntekijät tai heidän sijaisensa toteuttamaan elinkeinojohtajan vastuulla yksiköiden ja tiimien hankintoja sekä osaston, yksikön tai tiimin käytettäväksi osoitetuista varoista tehtäviä hankintoja edellyttäen, että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

- yksikön talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa tai yksikön käyttöön on talousarviossa tai muulla tavoin osoitettu määrärahaa asianomaista tarkoitusta varten.

Liitteessä mainitut hankintarajat ovat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %).

Tämä päätös on voimassa 13.6.2023 alkaen ja korvaa elinkeinojohtajan päätöksen 23.3.2023 § 10. Päätöstä on päivitetty yrityspalvelut-yksikön yritysneuvontapalvelut-tiimin tiimipäällikön hankintaoikeudella.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (12 luku 1 § 2 momentti 2 kohta).

Hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla (hallintosääntö 20 luku 8 § 3 kohta).

This decision was published on 18.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 33115

helena.tunttunen@hel.fi

Decisionmaker

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja