Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, SKH, arviointitoiminta, etelän asiakasohjausyksikkö, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-03-631-23

HEL 2023-009349
More recent handlings
§ 27

Sosiaalityöntekijän määräaikainen viransijaisuus, työavain SOTE 03-631-23

Asiakasohjauspäällikkö

Päätös

Arviointitoiminnan etelän asiakasohjauksen asiakasohjauspäällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 028259, toimintayksikkö 397130, työpiste 100020) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka on tullut avoimeksi 2.1.2023.

Sosiaalityöntekijän vakituinen virka (vakanssinumero 028259) on ollut julkisesti haettavana 13.6 – 28.6.2023 Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Sosiaali-, terveys ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 1.1.2023 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa Arviointitoiminnan asiakasohjauspäällikkö.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksina on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Arviointitoiminnan asiakasohjausyksikön sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata erityisen tuen tarpeessa olevien ja muiden vaativien asiakkaiden palvelutarpeenarvioinnista, sekä siitä, että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja palvelut mahdollisimman sujuvasti, asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Työ edellyttää kokemusta ja tuntemusta Helsingin kaupungin vanhuspalveluiden palvelujärjestelmästä sekä osaamista laaja-alaisesta palvelutarpeenarvioinnista.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa, joista yksi täytti kelpoisuusehdot.

Haastatteluun kutsuttiin yksi hakija, joka ilmoitti haastattelun jälkeen, ettei ole käytettävissä. Asiakasohjauspäällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

This decision was published on 20.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Nina Jokela, asiakkuuspäällikkö, puhelin: 09 310 23316

nina.jokela@hel.fi

Decisionmaker

Eeva Raulos
asiakasohjauspäällikkö