Rakennusvalvontapäällikkö

Office holders

Katso myös rakennusvalvontapäällikön päätökset rakennus- ja toimenpideluvista sekä poikkeamispäätökset.

On this page you will find

Recent decisions

Office holders work for the municipality under a public-service employment relationship.