Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Case 2. / 138 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Culture and Leisure Committee

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Vs. toimialajohtaja

14.09.2023, 34 §
Siivouspalvelut, Stoa kulttuurikeskus, kirjasto, nuorten toimintakeskus

22.09.2023, 35 §
Hankinta, selvitys Helsingin kaupunginorkesterin hallintomallista

Hallintojohtaja

20.9.2023, 21 §
Avustuksen hakeminen Svenska kulturfondenin Kultur på bibban
rahastolta kirjastopalvelukokonaisuuden Rikhardinkadun kirjaston
Poesiparaden -tapahtumalle

Kirjastopalvelukokonaisuus

Aluekirjastopalvelujen johtaja

26.9.2023, 13 §
Siivouspalvelujen hankinta kirjastoautoyksikölle

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

04.09.2023, 47 §
Taidehankinta HAMin hallinnoimaan Helsingin kaupungin taidekokoelmaan

05.09.2023, 48 §
Taidehankinta HAMin hallinnoimaan Helsingin kaupungin taidekokoelmaan

12.09.2023, 49 §
Esitys kaupunkiympäristön toimialalle teostilauksesta Päiväkoti
Vanhaiseen Kannelmäessä prosenttirahahankintana

25.9.2023, 50 §
Taidehankinta HAMin hallinnoimaan Helsingin kaupungin taidekokoelmaan

25.9.2023, 51 §
Taidehankinta HAMin hallinnoimaan Helsingin kaupungin taidekokoelmaan

25.9.2023, 52 §
Taideteoslaina Ateneumin taidemuseolle

25.9.2023, 53 §
Taideteoslaina Mikkelin taidemuseolle

25.9.2023, 54 §
Taideteoslaina Hämeenlinnan kaupunginmuseolle

Museojohtaja

14.9.2023, 4 §
Kulttuuripalvelukokonaisuuteen kuuluvan kaupunginmuseon työsuhteisten henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan
vastuulla

Kulttuurin edistämisen päällikkö

04.09.2023, 23 §
AURA-projektin tiekarttatyön analyysi ja tiedon muotoiluhankkeen
hankinta

04.09.2023, 24 §
Vuodelle 2022 myönnettyjen projektiavustusten takaisinperintä

29.09.2023, 25 §
Projektiavustukset 2023, kulttuurin edistämisen päällikön 6. jako

Kaupunginorkesteri, intendentti

11.09.2023, 3 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuuden kaupunginorkesterin työsuhteisten työntekijöiden oikeus toteuttaa
hankintoja viranhaltijan vastuulla

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

06.09.2023, 53 §
Tutkimuslupa: Helsingin jääkenttien saavutettavuus nyt ja tulevaisuudessa

08.09.2023, 54 §
Rasitteenkaltaisen sopimuksen hyväksyminen ja liittäminen maaalueen pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen (Herttoniemi, Helsingin Liikuntahallit Oy)

14.9.2023, 55 §
Asunnon vuokraaminen Ruskeasuon liikuntapuistosta Stable Synergia Oy:lle

15.9.2023, 56 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

19.9.2023, 57 §
Salassa pidettävä

20.9.2023, 58 §
Salassa pidettävä

20.9.2023, 59 §
Salassa pidettävä

Vs. liikuntapaikkapäällikkö

06.09.2023, 31 §
Maa-alueen vuokraus POHU Areena Oy:lle kontin sijoittamista varten Lassilan liikuntapuiston kenttäalueelle

12.9.2023, 32 §
Sosiaali- ja terveystoimialalle Latokartanon liikuntapuiston liikuntahallista kotihoidon taukotilaksi vuokratun pukuhuonetilan vuokrauksen päättäminen

Liikuntapalvelupäällikkö

07.09.2023, 25 §
Liikunnan kohdeavustukset 2023

Ulkoilupalvelupäällikkö

06.09.2023, 36 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Rajasaaresta Merihaan Veneseura
ry:lle

06.09.2023, 37 §
Aluspaikan vuokraaminen TMSJ Group Oy:lle Katajanokan Kasinon
laiturista

06.09.2023, 38 §
Aluspaikan vuokraaminen TMSJ Group Oy:lle Hietalahdenaltaan
laiturista

19.09.2023, 39 §
Lauttasaaressa sijaitsevan kiinteistön ja talviuintipaikan vuokraus
Humaus ry:lle

19.09.2023, 40 §
Maa-alueen vuokraaminen Koivusaaresta Hevossaaren Hampparit
ry:lle kanoottien säilytystä varten

20.09.2023, 41 §
Marjaniemen uimarannan talviuintipaikan vuokraus Meriuimarit
ry:lle

20.09.2023, 42 §
Maa-alueen ja kiinteistön vuokraus Ouritsaaresta Talviuimarienkerho
ry:lle

21.09.2023, 43 §
Maa-alueen vuokraaminen Koivusaaren venesatamasta Selboat
Oy:lle

25.09.2023, 44 §
Rastilan talviuintipaikan vuokraus Helsingin Latu ry:lle

25.09.2023, 45 §
Munkkiniemen talviuintipaikan vuokraus Munkkiniemen Avantouimarit
ry:lle

26.09.2023, 46 §
Talviuintipaikan luovuttaminen talviuintikäyttöön Seurasaaren Uimarit
ry:lle

26.09.2023, 47 §
Tuorinniemenpuiston talviuintipaikan vuokraus Herttoniemi-Seura
ry:lle

26.09.2023, 48 §
Katajanokan talviuintipaikan vuokraus Katajanokan Jäänsärkijät
ry:lle

26.09.2023, 49 §
Maa-alueen vuokraus Rajasaaresta tarvikekontille Koirakerho Sopu
ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

11.9.2023, 16 §
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä 2022–2024 (DPS)

Kumppanuuspäällikkö

21.09.2023, 27 §
Nuorten toimintaryhmän NARRI-yhtye projektiavustushakemus
2023

21.09.2023, 28 §
Nuorten toimintaryhmän Allas collective projektiavustushakemus
2023

25.09.2023, 29 §
Nuorten toimintaryhmän Katoava-kollektiivi projektiavustuspäätöksen
2023 muuttaminen

Nuorisojaosto

21.09.2023, § 20
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan
tarkastajien valinta

21.09.2023, § 21
Nuorisojaoston avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidon tarkastus
koskien vuotta 2021

21.09.2023, § 22
HELride Collective ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2023

21.09.2023, § 23
HELride Collective ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2023

21.09.2023, § 24
SOZ ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2023

21.09.2023, § 25
Kansainvälinen taide- ja toimintakeskus Helsinki ry:n projektiavustuspäätöksen
2022 muuttaminen

21.09.2023, § 26
Nuorten toimintaryhmän Attention Crew projektiavustuspäätöksen
2023 muuttaminen

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

28.09.2023, § 19
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan
tarkastajien valinta

28.09.2023, § 20
Projektiavustukset vuodelle 2023, kulttuuri- ja kirjastojaoston 5. jako

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset / Helsingin kaupunki

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Petteri Huurre

Ask for more info

Sami Laakso, projektityöntekijä, puhelin: 09 310 50546

sami.laakso(a)hel.fi