Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Case 1. / 102 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Mia Nygård-Peltola tilalle Heimo Laaksonen
 • Maarit Vierunen tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Sini Korpinen tilalle Tarik Ahsanullah
 • Sari Sarkomaa tilalle Laura Rissanen
 • Nina Suomalainen tilalle Matti Niiranen
 • Elina Valtonen tilalle Mukhtar Abib
 • Alviina Alametsä tilalle Johanna Sydänmaa
 • Reetta Vanhanen tilalle Nina Miettinen
 • Pentti Arajärvi tilalle Nita Austero
 • Erkki Tuomioja tilalle Fardoos Helal
 • Suldaan Said Ahmed tilalle Vesa Korkkula
 • Pirkko Ruohonen-Lerner tilalle Mikko Paunio
 • Harry Harkimo tilalle Kimmo Niemelä
 • Joel Harkimo tilalle Oona Hagman

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Johanna Sydänmaa

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close