Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 146 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Otto Meri ja Petra Malin sekä varalle valtuutetut Laura Finne-Elonen ja Atte Harjanne.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Otto Meri ja Petra Malin sekä varalle valtuutetut Laura Finne-Elonen ja Atte Harjanne.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close