Valtuustoaloite, kiinnostavasta rakennushistoriasta kertovia seinälaattoja Helsinkiin

Case 6. / 535 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.6.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.6.2022 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

 • Valtuutettu Mia Haglundin aloite päihdepalveluiden saatavuuden ja hoitopolkujen parantamisesta
 • Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite kasvisruoan lisäämisestä leikkipuistoruokailuun
 • Valtuutettu Coel Thomasin aloite huumekuolemien ja muiden päihdehaittojen vähentämisstrategiasta
 • Valtuutettu Johanna Sydänmaa aloite kaupungin työntekijöiden viivästyneen palkanmaksun hyvittämisestä
 • Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite omaishoidon helpottamisen vakituisella vapaa-ajanpaikkakunnalla
 • Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten ja nuorten suojaamisesta UV-säteilyltä kaupungin palveluissa
 • Valtuutettu Saana Rossin aloite luonnonkasvien lisäämisestä puistoihin ja istutuksiin
 • Valtuutettu Mahad Ahmedin aloite naisten uimavuorosta Itäkeskuksen uimahalliin
 • Valtuutettu Sari Sarkomaan aloite Sote-palveluiden tuotantokustannusten määrittämisestä, avoimuudesta ja vertailtavuudesta
 • Valtuutettu Otso Kivekkään aloite periaatteista kadun reunaan rakentamisesta
 • Valtuutettu Suvi Pulkkisen aloite koulutuksen eriytymisen ehkäisemisestä lisäämällä tietoa kouluvalinnoista

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa talousarvion yhteydessä)

 • Valtuutettu Mari Rantasen talousarvioaloite vammaisten tilapäishoidon lisäämisestä
 • Valtuutettu Mari Rantasen talousarvioaloite omaishoitajien vapaiden maksuttomuudesta
 • Valtuutettu Mari Rantasen talousarvioaloite palomiesten palkkaohjelmasta

Kaupunginhallitus

 • Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Kruunuvuoren Öljysäiliö 468:n kulttuurikäytön vahvistamiseksi

Kaupunkiympäristölautakunta

 • Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara aloite liikenneturvallisesta matalasta kasvillisuudesta kiertoliittymissä

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.6.2022 jätettiin 16 aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Antti Peltonen, va. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi