Kaupunginvaltuuston 16.8.2023 § 183 kohdalla tekemän päätöksen täytäntöönpanon täydentäminen

Case 17. / 580 §

Kaupunginvaltuuston 16.8.2023 § 183 kohdalla tekemän päätöksen täytäntöönpanon täydentäminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus täydensi kaupunginvaltuuston päätöksen 16.8.2023 § 183 täytäntöönpanoa seuraavasti:

Kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen (Sörnäinen, Kalasatama, Nihti, tontit 10672/3 ja 4)

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikön tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen ja sen perusteella tehtäviin kauppakirjoihin tarvittaessa muutoksia sekä sopimukset ja valvonta -tiimin päällikön ja lakimiehen, kummankin yksin, allekirjoittamaan edellä mainitun esisopimuksen ja sen perusteella tehtävät kauppakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna