Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

§ 133

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Otto Meren ym. aloite haitallisten vieraslajien pyynnin tehostamisesta
  • valtuutettu Emma Karin ym. aloite matalan kynnyksen parisuhdetuen tuomisesta perhekeskuksiin

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close