Kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.2.2024 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Case 21. / 156 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.2.2024 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.2.2024 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite merellisen Helsingin kehittämisestä
  • Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite keskustan elävöittämisestä lapsille, nuorille ja perheille
  • valtuutettu Oula Silvennoisen aloite päätöksenteon ja viestinnän virkakielen selkeyttämisestä

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Amanda Pasasen aloite biomassan kestävyyden turvaamisesta ja polttoon perustuvan lämmöntuotannon lakkauttamisesta

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Emma Karin aloite Helsingin luontojalanjäljen pienentämisestä 

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.2.2024 jätettiin viisi aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintomenettelypäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi