Kaupunginvaltuuston 15.3.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 16. / 192 §

Kaupunginvaltuuston 15.3.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 15.3.2023 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

63 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

64 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

65 §, Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Ei toimenpidettä.

67 §, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

68 §, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

69 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan ote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

70 §, Kontulan pelastusaseman uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle.

71 §, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41-45 -yhtiölle

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginlakimiehen allekirjoittamaan takauspäätöksen mukaiset takaussitoumukset.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Eliel Saarisen tie 41-45.

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

72 §, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20799/1)

Kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön päättämään tontin myymisestä osto-oikeuden perusteella.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokralaiselle ja kaupunkiympäristön toimialalle/maaomaisuuden kehittäminen ja tontit.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

73 §, Hermanninrannan asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12760)

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalveluille, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluille, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kirjastopalveluille, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja sosiaali- ja terveystoimialalle.

74 §, Konalan Kyttäläntie 8 ja Ajomiehentie 13 asemakaavan muutos (nro 12776)

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Kymp/Talouden tuelle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja asemakaavoitukselle.

75 §, Vartiokylän Kivensilmänkuja 2 asemakaavan muutos (nro 12682)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Kymp/Taloudentuelle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja asemakaavoitukselle.

76 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kaupungin johtoryhmän muistioiden julkistamisesta

Ei toimenpidettä.

77 §, Valtuutettu Pekka Saurin aloite julkisten tilojen älylaitteiden latauspisteistä

Toivomusponsi kaupunginkansiaan valmisteltavaksi.

78 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

66 §, Helsingin kaupungin tilintarkastajan valitseminen tilikausille 2023-2024

Ei toimenpidettä.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna