Kokouksessa jätetyt aloitteet

Case 8. / 81 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Talousarvioaloitteet

 • valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. talousarvioaloite lumensulatus- ja puhdistuslaitteiden hankinnasta

Ryhmäaloitteet

 • Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta asumisen laatuun ja viihtyisyyteen liittyen
 • Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite venäläisestä fossiilienergiasta irtautumisesta
 • Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite ikääntyneiden neuvoloiden perustamisesta seniorikeskuksiin
 • Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite varautumisesta turvallisuusympäristön muutoksiin

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Petrus Pennasen ym. aloite  kaupungin johtoryhmän muistioiden julkistamisesta
 • valtuutettu Sami Muttilaisen ym. aloite tekojääkentän saamisesta Tapulikaupungin liikuntapuistoon
 • valtuutettu Sandra Hagmanin ym. aloite leikkipuistojen kesätoiminnan kehittämisestä ja yhdenvertaisuudesta
 • valtuutettu Sini Korpisen ym. aloite keskenmenon saaneen oikeudesta yhteen neuvolakäyntiin
 • valtuutettu Seida Sohrabin ym. aloite metroasematunnelien harmaiden seinien elävöittämisestä värillä
 • valtuutettu Ted Apterin ym. aloite kasvatuksen ja koulutuksen paikkatarpeiden ennakoinnista uudella digitaalisella työkalulla
 • valtuutettu Nora Grotenfeltin ym. aloite Ukrainasta tulleiden lasten integroinnista myös ruotsinkielisellä puolella kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Mahad Ahmedin ym. aloite äänestyspaikkojen ja - aktiivisuuden lisäämisestä

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close