Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Case 21. / 452 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 24.

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
 
- elinkeinojaosto
11.6.2018
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
 
- suomenkielinen jaosto
12.6.2018
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
12.6.2018
- ympäristö- ja lupajaosto
15.6.2018
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
14.6.2018
pelastuslautakunta
 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 
- kulttuurijaosto
 
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
 
sosiaali- ja terveyslautakunta
 
- sosiaali- ja terveysjaosto
14.6.2018
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
14.6.2018
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
14.6.2018
- liikenneliikelaitos
14.6.2018
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
15.6.2018
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali- ja terveystoimiala
 
 
 
keskushallinnon viranhaltijat
 
- kaupunginkanslia
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi