Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Case 13. / 13 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 48-51/2021, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

2021§
Vt. toimitusjohtaja118 - 125
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, vt. yksikön johtaja 
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja11 - 14 
Suuret kaupunkiraidehankkeet, yksikön johtaja 
Omaisuudenhallinta, yksikön johtaja72 - 79
Kunnossapito, yksikön johtaja 35 - 38
Liikennöinti, yksikön johtaja  

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vt. yksikön johtaja
Jukka Hämäläinen