Kaupunginvaltuuston 16.2.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 29. / 171 §

Kaupunginvaltuuston 16.2.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.2.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

27 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

28 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

29 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

30 §, Taivallahden peruskoulun perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

31 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kaarela, Kuninkaantammi ja Honkasuo)

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle.

32 §, Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite maksuttomista kulttuuri- ja liikuntapalveluista koronapandemian jälkeen

Ei toimenpidettä.

33 §, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite Israelin miehityksen tukemisen lopettamiseksi

Asia palautettiin kaupunginkansliaan uudelleen valmisteltavaksi.

34 §, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite tutkimus- ja interventiohankkeesta demokratian edistämiseksi Helsingin lähiöissä

35 §, Valtuutettu Minja Koskelan aloite sukupuolivaikutusten arvioinnista osana koronan jälkeistä jälleenrakennusta

36 §,Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytystenturvaamisesta

37 §, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite Helsingistä Euroopan lintupääkaupunki

38 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite Kasarmitoria ympäröivän kaupunkitilan elävöittämisestä

39 §, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite hidasteista aiheutuvien ilmasto- ja terveysvaikutusten selvittämisestä

40 §, Valtuutettu Katju Aron aloite maksuttomien yhteistyöskentelytilojen tarjoamisesta kaupunkilaisten käyttöön

41 §, Valtuutettu Katju Aron aloite kaikille saavutettavien kaupunkikalusteiden käyttöönotosta

42 §, Valtuutettujen Pia Pakarinen ja Petra Malin aloitteet sähköpotkulautojen enimmäisnopeuden käyttöönotosta ja liikenneturvallisuuden parantamisesta

43 §, Valtuutettu Otto Meren aloite kantakaupungin 24 h pysäköintipaikkojen muuttamisesta maksullisiksi

44 §, Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite viitoitus- ja opastusjärjestelmä pyöräteille

45 §, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Lauttasaaren seniorikeskuksesta

46 §, Valtuutettu Minja Koskelan aloite lähetekäytäntöjen sujuvoittamisesta nuorisopsykiatriseen arvioon pääsemiseksi

47 §, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite kuplahallista Laajasalon liikuntapuistoon

48 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite sateenkaaritien perustamisesta

Ei toimenpidettä.

49 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 23 - 30 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna