Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Case 1. / 282 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Arja Karhuvaara, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Seija Muurinen, tilalle Laura Rissanen
 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Heimo Laaksonen
 • Elina Valtonen, tilalle Seida Sohrabi
 • Alviina Alametsä, tilalle Nina Miettinen
 • Maria Ohisalo, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Emma Kari, tilalle Sanna Vesikansa
 • Amanda Pasanen, tilalle Kati Juva
 • Pentti Arajärvi, tilalle Nita Austero
 • Pilvi Torsti, tilalle Jenni Hjelt
 • Ilkka Taipale, tilalle Fardoos Helal
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle  Vesa Korkkula
 • Pirkko Ruohonen-Lerner, tilalle Mikko Paunio
 • Joel Harkimo, tilalle Kimmo Niemelä

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Outi Alanko-Kahiluoto
 • Timo Harakka
 • Veronika Honkasalo
 • Mirita Saxberg
 • Anni Sinnemäki

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close