Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Case 5. / 148 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

hallintojohtaja
Yrjö Judström