Ilmoitusasiat

Case 4. / 97 §

Ilmoitusasiat

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Vuoden 2018 arviointisuunnitelman toteuttaminen

Vs. arviointipäällikkö kertoo vuoden 2018 arviointien etenemisestä.

Arviointikertomuksesta saatu palaute

Helsingin vuoden 2017 arviointikertomus palkittiin vuoden 2017 arviointikertomuskilpailussa 7.11. yli 20 000 asukkaan kuntien sarjassa. Vs. arviointipäällikkö esittelee arviointikertomuksesta saatua palautetta.

Arviointisuunnitelman 2019 valmistelu

Vs. arviointipäällikkö selostaa vuoden 2019 arviointisuunnitelman valmistelun aikataulua.

Selvitys kaupungin tilivelvollisten viranhaltijoiden tarkemmasta määrittelystä

Tarkastuslautakunta hyväksyi 12.12.2017 toimintasuunnitelmansa vuosille 2017-2020 ja antoi samalla tarkastusvirastolle tehtäväksi selvittää, tulisiko kaupungin hallinnossa kuntalakia tarkemmin määritellä ne tilivelvolliset viranhaltijat, joita vuosittain annettava vastuuvapauslausuma pääsääntöisesti koskee. Tarkastusjohtaja esittelee virastossa valmistellun selvityksen tulokset.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä