Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.11.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Case 20. / 717 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.11.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.11.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite yrittäjyys- ja elinkeinoasioiden apulaispormestarin nimeämisestä
  • valtuutettu Elina Kauppilan aloite Helsingin purojen kunnostamisesta
  • valtuutettu Seija Muurisen aloite asuntojen lisäämisestä keskusta-alueelle
  • valtuutettu Katri Penttisen aloite hallintosäännön täsmentämisestä
  • valtuutettu Tuomas Rantasen aloite nimikkopuistosta ja muistolaatasta Roihuvuoreen Ele Aleniukselle

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.11.2023 jätettiin viisi aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi