Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Case 11. / 104 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 19-20/2020, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

2020§
Toimitusjohtaja71 - 81
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja2
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja2 - 4
Infra ja kalusto, yksikön johtaja51 - 52
Kunnossapito, yksikön johtaja 25

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi