Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Case 16. / 78 §

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Ryhmäaloitteet

  • Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite nuorten hyvinvointipalveluiden saatavuuden turvaamisesta

Talousarvioaloitteet

  • valtuutettu Petra Malinin talousarvioaloite varhaiskasvatuksen tilapaikkojen täyttämisestä

Valtuutettujen aloitteet

  • valtuutettu Pentti Arajärven aloite aloitteiden määrärahakäytännöstä
  • valtuutettu Reetta Vanhasen aloite hoidon jatkuvuudesta perusterveydenhuollossa
  • valtuutettu Mari Holopaisen aloite varhaiskasvatuksen tilamitoituksen väljentämisestä
  • valtuutettu Petra Malinin aloite saamelaislasten ja romanilasten hyvinvoinnista ja oikeuksista
  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren ja Rastilan metroasemien roska-astioiden uusimisesta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close