Motioner inlämnade vid sammanträdet

Case 12. / 32 §

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsinki City Council

Beslut

Budgetmotioner

  • ledamoten Ville Jalovaaras budgetmotion om att öppna ett nytt serviceställe för hälso- och sjukvård i Havsrastböle köpcenter

Fullmäktigemotioner

  • ledamoten Ozan Yanars motion om skolornas praxis för att hänvisa elever till S2-undervisning
  • ledamoten Ville Jalovaaras motion om att placera nya stadscykelstationer Nordsjö hamn

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close