Kaupunginvaltuuston 21.4.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 23. / 314 §

Kaupunginvaltuuston 21.4.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 21.4.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

82 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

83 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

84 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokousaikoihin 2021

Ei toimenpidettä.

85 §, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Taloushallintopalvelutliikelaitokselle.

86 §, Nuorten aloitteet ajalta 9.6.−31.12.2020

Ei toimenpidettä.

87 §, Vuoden 2020 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja kaupunginkanslialle.

88 §, Määrärahan myöntäminen liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi

Asiasta on tulossa myöhemmin erillinen täytäntöönpanoesitys kaupunginhallitukselle.

89 §, Maankäyttösopimuksen muuttaminen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote maanomistajalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristöntoimialalle.

90 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Temppeliaukion kirkon tontille (Etu-Töölö, Lutherinkatu 3, tontti 13426/1)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokralaiselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

91 §, Vuosaaren Kurkimoision asemakaavan muuttaminen (nro 12645)

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja hyväksymispäätöksestä tiedon pyytäneille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, ja kaupunginmuseolle.

92 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 11- 15 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna