Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 1. / 95 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Juha Hakolan ja Hannu Oskalan sekä varatarkastajiksi Kaarin Taipaleen ja Tomi Sevanderin.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa poissa valita tilapäiseksi puheenjohtajaksi Ulla-Marja Urhon.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita varatarkastajaksi Veronika Honkasalon sijasta Kaarin Taipaleen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Juha Hakolan ja Hannu Oskalan sekä varatarkastajiksi Veronika Honkasalon ja Tomi Sevanderin.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

puheenjohtaja
Ulla-Marja Urho