Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin perusparannus

Case 3. / 9 §

Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin perusparannus

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne
Oy:n omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.6.2021, 191 §, keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman.

Terveys- ja hyvinvointikeskus tullaan rakentamaan Kampin metroaseman läntisen sisäänkäyntirakennuksen paikalle, jonka vuoksi nykyinen lippuhallirakennus puretaan ja lippuhalli siirtyy osaksi terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakennusta.

Terveys- ja hyvinvointikeskushankkeen toteuttaminen suunnitellusti edellyttää myös HKL:n päätöksentekoa metroaseman läntisen sisäänkäynnin korvaamiseen liittyvien investointien osalta.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Saara Kanto