Kaupunginvaltuuston 15.11.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 14. / 696 §

Kaupunginvaltuuston 15.11.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 15.11.2023 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

255 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

256 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

257 §, Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2024–2026

Ei toimenpidettä.

258 §, Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunginhallitukselle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

259 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston puheenjohtajan valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

260 §, Vuoden 2024 tuloveroprosentin määrääminen

Ei toimenpidettä.

261 §, Vuoden 2024 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Ei toimenpidettä.

262 §, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntojen energiankulutuksen mittaamisesta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

263 §, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite valtuustoaloitteiden määrärahakäytännöistä

Ei toimenpidettä.

264 §, Valtuutettu Ozan Yanarin aloite S2-opetukseen ohjaamisenkäytäntöjen uudelleen arvioimiseksi

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

265 §, Valtuutettu Minja Koskelan valtuustoaloite koskien muskarituntien pilotoimista päiväkodeissa vahvistamaan lasten tasa-arvoa

Ei toimenpidettä.

266 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Bostitilausjärjestelmästä luopumisesta ympärivuorokautisessa lastenkotitoiminnassa

Ei toimenpidettä.

267 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm