Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.12.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Case 13. / 13 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.12.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.12.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite kohtuuhintaisten asuntojen lisäämisestä hyväosaisilla alueilla
  • valtuutettu Hilkka Ahteen aloite omaishoidettavien oikeudesta saada rokotukset kotona

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Itäkeskuksen Asiakkaankadun sillan portaiden muuttamisesta
  • valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite villien taksien toiminnan sääntelemisestä

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.12.2023 jätettiin neljä aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintomenettelypäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi