Kaupunginvaltuuston 27.3.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 22. / 218 §

Kaupunginvaltuuston 27.3.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.3.2024 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

65 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

66 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

67 §, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

68 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

69 §, Kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen (Sörnäinen, Kalasatama, Nihti, tontit 10673/3 ja 4)

Kaupunginhallitus oikeutti

  • kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikön tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen ja sen perusteella tehtäviin kauppakirjoihin tarvittaessa muutoksia.
  • sopimukset ja valvonta -tiimin päällikön ja lakimiehen, kummankin yksin, allekirjoittamaan edellä mainitun esisopimuksen ja sen perusteella tehtävät kauppakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kilpailun osallistujille ja kaupunkiympäristön toimialalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

70 §, Päiväkoti Tuulin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

71 §, Vartiokylän ala-asteen ja päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kiviportintie 10)

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

72 §, Länsisataman matkustajaterminaali 1 asemakaavan muutos (nro 12752)

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helsingin Satama Oy:lle ja Museovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja kaupunginmuseolle.

73 §, Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen asemakaavan muutos (nro 12866)

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialle.

74 §, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite lintuystävällisen rakentamisen periaatteista Helsinkiin

Ei toimenpidettä.

75 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite vieroitushoitopaikkojen lisäämisestä

Ei toimenpidettä.

76 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula