Kaupunginvaltuuston 9.9.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 43. / 554 §

Kaupunginvaltuuston 9.9.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 9.9.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

191 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

192 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

193 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

194 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

195 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.

196 §, Myynti- ja vuokrausperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille (Länsisatama, Ruoholahti, KTY tontti 20798/1)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

197 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevan korttelialueen tontille sekä autopaikkatontille (Suutarila ja Herttoniemi)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

198 §, Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12629), Lapinlahdenkatu 16

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Museovirastolle/kulttuuriympäristön suojelu sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle/Vesihuolto.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle sekä sosiaali ja terveystoimialalle.

199 §, Valtuutettu Otto Meren aloite vuokraoikeuden siirron kieltämisestä kaupungin vuokra-asunnoissa

Ei toimenpidettä.

200 §, Valtuutettu Kati Juvan aloite matkakorttien ja kaavakkeiden saattamisesta sukupuolineutraaleiksi

Asia palautetaan kaupunginkansliaan uudelleen valmisteltavaksi.

201 §, Valtuutettu Ted Apterin aloite yhdestä palvelukanavasta kiinteistöjen huoltopyynnöille

202 §, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite sateenkaarinuorten tilanteen parantamisesta

203 §, Valtuutettu Amanda Pasasen aloite nuorten poliittisesta toiminnasta kaupungin tiloissa

204 §, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite TET-jakson syrjimättömyydestä

205 §, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite koulukiusaamisen kitkemisestä

206 §, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite englanninkielisen opetuksen lisäämisestä

207 §, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kiertävien fysioterapeuttien palkkaamisesta kouluihin

208 §, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite erityisen tuen järjestämisestä lukioissa

209 §, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kuplahallista Lauttasaareen

210 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite Havis Amandan kunnostamisesta tai korvaamisesta

Ei toimenpidettä.

211 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Koskelan seniorikeskuksen vesiliikuntatiloista

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

212 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite kotona asuvien potilaiden lääkehoidon järjestämisestä sairaalakäynneillä

213 §, Valtuutettu Sampo Terhon aloite ikäihmisille jaettavista kenkiin kiinnitettävistä liukuesteistä

Ei toimenpidettä.

214 §, Valtuutettu Kati Juvan aloite kehitysvammaisten työllistymisen ja työtoiminnan kehittämisestä

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 23.9.2020.

215 §, Valtuutettu Petra Malinin aloite jälkihuollon tukiasuntojen saatavuudesta

Ei toimenpidettä.

216 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 26-31 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna