Kaupunginvaltuuston 23.9.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 29. / 618 §

Kaupunginvaltuuston 23.9.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 23.9.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

217 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

218 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

219 §, Kyselytunti

220 §, Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2021

Ei toimenpidettä.

221 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja keskusvaalilautakunnalle.

222 §, Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Asiasta on tehty erillinen täytäntöönpanopäätös kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 23.9.2020 § 589.

223 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen Tennispalatsin tontille ja osto- oikeuden lisääminen maanvuokrasopimukseen (Kamppi, tontti 40101/1)

224 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen maanalaiselle pysäköintilaitokselle (Katajanokka)

225 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen kulttuuritoimintaa varten vuokratulle alueelle (Kaivopuisto, Puistokatu 4)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

226 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen ravintolatoimintaa varten vuokratulle alueelle (Mustikkamaa, Mustikkamaankuja 1)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote vuokralaiselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

227 §, Oulunkylän tori 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12644)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä asemakaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kulttuuriperintöyksikölle sekä asemakaavoitukselle.

228 §, Haagan Tunnelitie 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12639)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä asemakaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle sekä asemakaavoitukselle.

229 §, Valtuutettu Kati Juvan aloite kehitysvammaisten työllistymisen ja työtoiminnan kehittämisestä

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

230 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ilmastohätätilajulistuksen valmistelemiseksi

Ei toimenpidettä.

231 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 15-23 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna