Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Case 4. / 18 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksiä ajalta 9.2.-1.3.2021 ei ollut.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 9.2.-1.3.2021:

2 § 24.2.2021
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2020 taittopalvelun hankinta
3 § 1.3.2021
Tarkastusviraston tulospalkkiojärjestelmä vuonna 2021

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa
https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä