Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 75

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Talousarvioaloitteet

 • valtuutettu Seija Muurisen ym. talousarvioaloite liikuntapisteen sijoittamisesta Katajanokan Laivastopuiston ulkoilupolun varrelle
 • valtuutettu Seija Muurisen talousarvioaloite Katajanokan Laivastopuiston leikkipaikan kunnostamisesta
 • valtuutettu Matias Pajulan talousarvioaloite A2-kielen opetuksen lisäämisestä 3. vuosiluokalla 2 vuosiviikkotuntiin
 • valtuutettu Matias Pajulan talousarvioaloite muovinkeräysastioiden lisäämisestä kierrätyspisteille
 • valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite leikkipuisto Trumpetin uudisrakennuksen rakentamiseksi Kannelmäkeen
 • valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloite tekojääradan rakentamisesta Vuosaareen
 • valtuutettu Pauliina Saareksen ym. talousarvioaloite määrärahan osoittamisesta moniammatillisen liikkuvan nuorisotyön mallin kokeiluun
 • valtuutettu Petra Malinin ym. talousarvioaloite Itä-Pasilan alueen ylläpidon kustannuksista
 

Ryhmäaloitteet

 • Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite joukkoliikenteen käytön kasvattamisesta

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

 • valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite mielenterveyden ensiapukoulutuksesta oppilaille ja opettajille
 • valtuutettu Eveliina Heinäluoman ym. aloite HKL:n pääkonttorin sijoittamisesta Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close