Kyselytunti

Case 3. / 119 §

Kyselytunti

Helsinki City Council

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä Otto Meren kysymys aiheesta liikkumisen edistäminen sekä valtuutettu Heidi Aholan kysymys aiheesta uuden paperittomien ryhmän työperäinen hyväksikäyttö.

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close