Motioner inlämnade vid sammanträdet

Case 16. / 78 §

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsinki City Council

Beslut

Gruppmotioner

  • Gruppmotion av socialdemokratiska partiets fullmäktigegrupp om att trygga tillgången till välfärdstjänster för unga

Budgetmotioner

  • ledamoten Petra Malins budgetmotion om att fylla antalet platser inom småbarnspedagogiken

Fullmäktigemotioner

  • ledamoten Pentti Arajärvis motion om praxis för anvisning av anslag utgående från motioner
  • ledamoten Reetta Vanhanens motion om kontinuitet inom primärvården
 
  • ledamoten Mari Holopainens motion om att öka lokaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken
 
  • ledamoten Petra Malins motion om samiska barns och romska barns välbefinnande och rättigheter
 
  • ledamoten Ville Jalovaaras motion om att förnya metrostationernas sopkärl i Nordsjö och Rastböle

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close