Val av protokolljusterare

Case 2. / 105 §

Val av protokolljusterare

Helsinki City Council

Beslut

Ledamöterna Minja Koskela och Mika Ebeling valdes till protokolljusterare med ledamöterna Atte Harjanne och Sinikka Vepsä som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Minja Koskela och Mika Ebeling till protokolljusterare med ledamöterna Atte Harjanne och Sinikka Vepsä som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Close

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close